Tågtider - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Tågtider

Foto: Björn Kymrér
Trafikdagar och tågtider 2018
(Uppdat den 9 aug 2018)
Dagar:Tåg avgår från Jädraås kl:Anm:
Söndag 24 juni11.00, 12.50, 14.35
Söndag 1, 8 och 15 juli11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35
Lördag 21 och söndag 22 juli11.00, 11.35, 11.55, 12.50,13.27, 13.45, 14.35Stora Tåghelgen
Söndag 29 juli samt 5 aug11.00, 12.50, 14.35
Söndag 12 aug11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35
Lördag 18 augusti19.28, 19.55, 20.34, 21.06, 21.50Ångtåg i fotogenlampans sken
Söndag 19 och 26 augusti11.00, 12.50, 14.35

Tidtabell söndagar 24 juni - 26 augusti 2018

(Uppdaterat den 2 aug 2018)


Tidtabell som pdf-filTåg nr

10


12


14

Dagar då tåget körs A
A
A

Fr Jädraås

11.00


12.50


14.35

Åbo

x


x


x

Pallanite

11.05


12.55


14.40

Finkelboda

x


x


x

Tallås

11.15p


13.05p


14.50p

T Svartbäcken Nedre

11.22


13.12


14.57

Tåg nr

11


13


15

Dagar då tåget körs A
A
A

Fr Svartbäcken Nedre

11.30


13.20


15.04

T Tallås

11.36


13.26


15.10

Fr Tallås

12.10


14.00


15.35

Finkelboda

|


x


x

Pallanite

12.20


14.10


15.45

Åbo

|


x


x

T Jädraås

12.25


14.15


15.50

Teckenförklaringar:


A Tåget körs söndagar 24 juni - 26 augusti 2018

x Tåget stannar vid behov för av- och påstigning
|  Tåget stannar inte
p Tåget stannar vid behov för påstigning. Resande som önskar medfölja omedes kontakta stationspersonalen i god tid före tågets avgångstid.


JTJ Tdt 118


Back to content | Back to main menu