Tågtider - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Tågtider

Foto: Björn Kymrér
Trafikdagar och tågtider 2018
(Uppdat den 9 juli 2018)
Dagar:Tåg avgår från Jädraås kl:Anm:
Söndag 24 juni11.00, 12.50, 14.35
Söndag 1, 8 och 15 juli11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35
Lördag 21 och söndag 22 juli11.00, 11.35, 11.55, 12.50,13.27, 13.45, 14.35Stora Tåghelgen
Söndag 29 juli samt 5 och 12 aug11.00, 11.55,12.50, 13.45, 14.35
Lördag 18 augusti19.28, 19.55, 20.34, 21.06, 21.50Ångtåg i fotogenlampans sken
Söndag 19 och 26 augusti11.00, 12.50, 14.35

Tidtabell söndagar 24 juni - 26 augusti 2018

(Uppdaterat den 17 maj 2018)


Tidtabellen som pdf-fil (uppdat 17 maj 2018)    Grafisk tidtabell som pdf-fil


Stora Tåghelgen arrangeras 21-22 juli 2018 med utökad trafik enligt särskid tidtabell.Tåg nr

10

20

12

22

14

Dagar då tåget körs A B A B A

Fr Jädraås

11.00

11.55

12.50

13.45

14.35

Åbo

x

x

x

x

x

Pallanite

11.05

12.00

12.55

13.50

14.40

Finkelboda

x

x

x

x

x

Tallås

11.15p 

12.10p

13.05p

14.00p

14.50p

T Svartbäcken Nedre

11.22

12.17

13.12

14.07

14.57

Tåg nr

11

21

13

23

15

Dagar då tåget körs A B A B A

Fr Svartbäcken Nedre

11.30

12.25

13.20

14.15

15.04

T Tallås

11.36

12.31

13.26

14.21

15.10

Fr Tallås

12.10

13.05

14.00

14.52

15.35

Finkelboda

|

x

x

x

x

Pallanite

12.20

13.15

14.10

15.02

15.45

Åbo

|

x

x

x

x

T Jädraås

12.25

13.20

14.15

15.07

15.50

Teckenförklaringar:


A Tåget körs söndagar 24 juni - 26 augusti 2018

B Tåget körs söndagar 1 juli - 12 augusti 2018
x Tåget stannar vid behov för av- och påstigning
|  Tåget stannar inte
p Tåget stannar vid behov för påstigning. Resande som önskar medfölja omedes kontakta stationspersonalen i god tid före tågets avgångstid.


JTJ Tdt 118


Back to content | Back to main menu