Svartbäcken DONJ - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Svartbäcken DONJ

Stationer o miljöer

Svartbäcken DONJ (31.1 km från Linghed, 10 km från Jädraås)
(Uppdaterat den 3 april 2020)
Stationen ligger ödsligt och var avsedd för lastning av skogs- och träkolsprodukter. Stationshuset färdigställdes år 1884. Det sista tåget passerade Svartbäcken år 1968, sedan revs spåret upp och banvallen förvandlades till skogsbilväg.

I samband med att JTJ köpte den mark som järnvägen mellan Jädraås och Svartbäcken Nedre vilar på, riktades blickarna mot det öde stationshuset i Svartbäcken, cirka 3 km väster om museibanans ändpunkt. Genom en insamling kom även själva stationshuset och en mindre markbit runt det, att ingå i köpet. Tanken är att hålla öppet för en framtida förlängning av JTJ och då ha en riktig station att stanna vid.
Foto: Maria Berglund

Back to content