Stort bidrag till vagnhall - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Stort bidrag till vagnhall

Hänt på JTJ
Stort bidrag till vagnhallsbygge
(Publ den 14 maj 2020)
Riksantikvarieämbetet har beviljat JTJ ett stort bidrag på 250 000 kr för bygget av en ny vagnhall. Den nya hallen ska ersätta den enklare hall som inte höll för snötrycket den hårda vintern 2018 utan rasade ihop.

Behovet av ytterligare spårutrymme inomhus är stort som bidraget är synnerligen välkommet.
Back to content