SRJ Co 79 - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

SRJ Co 79

Texter och bilder
SRJ Co 79: Ut- och invändning målning förbereds
(Publ den 27 jan 2019)
Personvagnen SRJ Co 79 genomgår upprustning, bland annat har fönstren renoverats. Det fortsatta arbetet omfattar ut- och invändig målning så att vagnen kan gå i trafik ytterligare några år. Sedan måste den in på en grundlig revision "bakom plåtarna", d v s byte av allt trävirke. Målningsarbetet föregås av bland annat bortmontering av inredningsdetaljer och sedan slipning.

Foto: Kjell Ollashed
Back to content