Sommartrafiken 2018 - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Sommartrafiken 2018

Texter och bilder
Bilder från sommartrafiken 2018
(Publ den 14 sept 2018)
En serie bilder från årets tågtrafik. Speciellt denna sommar var körningen med diesellok istället för ånglok under ett antal trafikdagar på grund av den extremt stora brandrisken.
Back to content