Små fordon - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Små fordon

Lok och vagnar > Små fordon

BLJ inspektionsdressin
(uppdaterat 16 aug 2014)
Tillv Ljusne-Voxna 1921

Denna öppna inspektionsdressin från Byvalla-Långshyttans Järnväg, BLJ, är delvis byggd på bildelar. Efter en ombyggnad på 1940-talet, då motorhuv och kylare förändrades, är det en Chevroletmotor som driver den främre axeln via en kedja. Till skydd för passagerarna finns bara en suflett.

Sedan BLJ lagts ned skänktes dressinen till en annan museibana men renoveringsarbetet där avstannade och dressinen, då i form av lösa delar, övertogs av JTJ. Till JTJs 20-årsjubileum år 1981 var den åter ihopplockad och körbar men har sedan dess använts sparsamt.

Dressinen är i drift efter bl a motorrenovering 2013-2014.

Foto övre bilden: Lennart Nordh, nedre bilden: Torbjörn Jansson

DONJ inspektionsdressin Austin Ten
(uppdaterat 16 aug 2014)
Tillv Bergbolagen år 1938

År 1937 behövde DONJ en ny dressin då tidigare motordressin hade havererat. Man beställde därför en ny Austin Ten Cambridge saloon av 1937 års modell vilken byggdes om till dressin av Bergbolagen. Det var en av två sådana Austindressiner som Bergbolagen levererade 1938. Den andra gick till Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) men den finns inte längre kvar i livet.

Ursprungligen var den svartlackerad men 1957 råkade den ut för en olycka och spårade ur och slog runt i hög fart. DONJs verkstäder reparerade dressinen på äkta DONJ-vis, dvs det räcker med att det fungerar och spåren av riktning och spackling av tak och sidor kan fortfarande tydligt ses. Efter reparationen fick den en Vinröda färg (en Volvo PV-kulör) som den haft sedan dess.

Eftersom den har kvar bilväxellådan har den bara den normala växeln för backning och därför finns en enkel vändanordning undertill.

Dressinen genomgick upprustning 2013-2014 och är i drift.

Foto (övre bilden): Björn Tång

Fakta DONJ inspektionsdressin

Längd: 3500 mm

Motor: 4-cylindr sidventilsmotor 1,125 cc

Hjulbas: 2362 mm

Drivmedel: bensin

Vikt i tjäns:t ca 820 kg

Transmission: Fyrväxlad manuell växellåda och koppling

 

Till JTJ år 1972, gåva DONJ


DONJ ångdressin HUPPEN
Tillv DONJ verkstad Jädraås 1898

DONJ trafikchef Westerlund lät efter egna ritningar järnvägens verkstad bygga en ångdressin med vattenrörspanna. Avsikten var bl a att ersätta ångvagnen MAJORN för skjutsar av trafikchefen själv, läkare och barnmorska. Dressinen har benämnts både HUPPEN och TJIPPEN, det förstnämnda används numera.

Redan från 1930-talet användes dressinen sparsamt och skänktes år 1953 till SJ Järnvägsmuseum i Stockholm. När museet flyttade till Gävle återgick den till givaren, Kopparfors AB, som rustade upp den och skänkte den till JTJ år 1971.

Dressinen genomgick år 1985 en mindre revision men redan två år senare ställdes den av, denna gång för pannbyte. HUPPEN är nu i drift men används av förklarliga skäl i begränsad omfattning.

Foto: Torsten Lundin

ÅG-HUPPEN
Tillv Petrus Wikström, Åg 1910-talet

En av lokförarna på Åg-banan byggde, med DONJs ångdressin som förebild, en liten privat motordressin. Den användes bl a för transporter till och från affären i Vintjärn. Motorn är en encylindrig fyrtaktare på fem hästkrafter och den har ett mycket karaktäristiskt ljud. Framåt finns två växlar men något backslag finns inte utan istället medförs en enkel vändskiva av trä på taket.

För att få plats med gods finns en helt unik släpvagn, troligen Sveriges enda enaxliga järnvägsfordon!

Sedan Åg-banan lagts ned övergick motorn och korgen i skilda personers ägo men genom vänligt tillmötesgående kunde de åter förenas.

På JTJ används ÅG-HUPPEN ytterst sparsamt.

Foto (övre bilden): Stefan Olsson

SJ MDR 125p
(uppdaterat 20 maj 2014)

Tillv Bergbolagen 1956

Denna MDR 125p representerar en vanlig motordressintyp som tillverkades på 1950-talet för olika spårvidder.  Dressinen är ett "ihop-plock" utfört på JTJ 1986-1987. Ett brandskadat chassi har försetts med en begagnad bilmotor och en helt ny, ej tidigare använd, hytt. Dörrarna kommer dock från andra dressiner.

På JTJ är den ett praktiskt fordon för personal- och materieltransporter, inspektioner etc och är inget museifordon. En mindre släpvagn finns också

Dressinen är i drift.

Foto: Lennart Elg


"GRÅLLAN"
Tillv Bergbolagen, okänt år

Enkel motordressin av Bergbolagens typ 113. Tillverkad för DONJ.

Till JTJ år 1972 som gåva från DONJ.

Dressinen är avställd för motorbyte.

Foto: Stefan Olsson

DONJ banmästardressin nr 3
Tillv Bergbolagen, årtal okänt

Till JTJ år 1972 som gåva från DONJ.

Dressinen är i drift.

Foto: Lennart Nordh

Motordressin "Loppan"
(publ 29 aug 2014)
Hembygge från DONJ, ytterligare fakta saknas. Dressinen är avställd i väntan på renovering.

Foto: Lennart Elg

Back to content