Projekt Ny vagnhall - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Projekt Ny vagnhall

Hänt på JTJ
Nya vagnhallen - bygglovsprocessen startar
(Publ den 13 okt 2020)
Nu börjar projektet ”Ny vagnhall” röra på sig igen! En hall med 2 spår, sammanlagt cirka 100 spårmeter, som ska uppföras bakom verkstaden i Jädraås. På samma plats stod ett tag en enklare hall som aldrig hann färdigställas innan den rasade p g a stora snömängder.

Vi har tidigare fått hjälp av en arkitekt med att utan kostnad ta fram ett ritningsunderlag och vi kan nu även få fram takstolsritningar med hållfasthetsberäkningar så att bygglovsprocessen kan påbörjas. Under tiden november till februari erbjuds 20% rabatt på ansökningarna och dessutom har nya avgiftsbestämmelser avseende enklare byggnationer beslutats vilket innebär ytterligare 50% rabatt. Detta innebär att vi nu kommer att ansöka om bygglovet som hamnar på en betydligt mer hanterbar kostnad. Förhoppningsvis kan grundläggningen komma igång till våren!

Våren 2020 fick vi ett bidrag på 250 000 kr från Riksantikvarieämbetet för detta projekt.
Back to content