Projekt NHJ vagn 1 - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Projekt NHJ vagn 1

Hänt på JTJ
Fönstertillverkning påbörjad
(Publ den 20 mars 2021)
Inför det omfattande återuppbyggnadsprojektet av NHJ vagn 1 konstaterades att nya fönster och ramar måste tillverkas eftersom dom gamla var i mycket dåligt skick. Tillverkning av prototyp-fönster pågår nu.

Foto: Björn Kymrér
NHJ nr 1 - Boggierna målas
(Publ den 23 nov 2020)
Efter rengöring och allmän genomgång målas nu boggierna till personvagnen Norra Hälsinglands Järnväg nr 1. Detta gör som ett första steg i den omfattande renovering/återuppbyggnad av vagnen som ska starta när KBJ-vagnen är klar.

Foto:  Christer Lundquist
Norra Hälsinglands Järnväg personvagn nr 1
(Publ den 24 okt 2020)
Som ett litet förebud om vad som skall sysselsätta vagnavdelningen när KBJ-vagnen är färdigrenoverad har boggierna till DONJ vagn 1, syster till BCFo 2 som vi har i trafik, plockats fram och rengjorts. Nästa stora renoveringsprojekt är 1:an, men då återställd till ett utförande den hade när den ursprungligen gick på Norra Hälsinglands Järnväg, NHJ. Därmed blir ytterligare en smalspårig järnväg representerad på JTJ och bland museibanorna.

Vagnen befinner sig nu i delvis demonterat skick i Gjuteristallet i Jädraås och när KBJ-vagnen är klar kommer NHJ/DONJ 1 att baxas ut från gjuteriet och förenas med sina boggier inför den omfattande återuppbyggnaden som väntar.

Foto: Björn Kymrér
Back to content