Projekt KBJ-vagnen - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Projekt KBJ-vagnen

Texter och bilder
Lanterninen monteras
(Publ den 11 juni 2019)
Arbetet med att tillverka och sätta upp vagnens väggstommar fortsätter och nu har turen även kommit till den nytillverkade lanterninen, som är på väg att monteras.

Foto: Björn Kymrér
Nya delar till vagnskorgen från snickeriet
(Publ den 30 jan 2019)
Mycket av renoveringen av Kalmar-Bergavagnen sker för närvarande huvudsakligen i snickarverkstaden där våra finsnickare jobbar vidare med delar till vagnens högersida. Traven av färdigställda sidoreglar och nya eller renoverade tvärreglar byggs på. Vidare har ramverket sanerats från gammal färg och rost, målats och försetts med hjul.
Ett-årsrapport KBJ-projektet
(Publ den 3 okt 2018)
Det har nu gått drygt ett år sedan korgen, inklusive ram men utan hjul och annat som sitter under, till Kalmar-Berga Järnvägs (KBJ) tredjeklass personvagn C nr 1302 lyftes över på trallor och bogserades från en långvarig vistelse i Gjuteristallet till verkstaden. Flytten till verkstaden i september 2018 var startskottet för en omfattande renovering av vagnen.

Under ungefär ett halvår ägnades mesta av arbetet åt att demontera vagnen. Förutom lösa detaljer plockades väggar och lanternintak ner och det var i stort sett bara ett skelett, och knappt det, som återstod. Därefter påbörjades återuppbyggnaden med nya stommar och bottenstock och väggplåten på ena sidan kom på plats igen. För att åstadkomma detta krävdes ett omfattande snickeriarbete med sågning och inpassning av små och stora träbitar. Parallellt med detta har även fönster och andra delar av inredningen renoverats.

Sommaren 2018 lyftes själva vagnskorgen bort från ramen, som var skadad på sina ställen. Dom skadade delarna har sedan bytts ut.

Hjul, koppel och broms saknas men här har vi hittat passande delar i vårt eget förråd. Godsvagnen BLJ N 183, som faktiskt ursprungligen gick på KBJ, har fått donera en del utrustning, som ska sättas på plats på C 1302. Nya fjädrar måste dock tillverkas.

Mycket arbete återstår, bland annat med lanternintaket, inredningen och det som ska sitta under vagnen, men det är ingen tvekan om att KBJ-projektet har rullat på med god fart under det dryga året arbetet pågått.
 
Back to content