Övriga - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Övriga

Lok och vagnar > Godsvagnar

Förteckning över godsvagnar från Dannemora-Hargs Jvg (DHJ), Gefle-Dala Järnväg (GDJ), Näs-Morshyttans Jvg (NMJ), Statens Järnvägar (SJ) och Växjö-Åseda-Hultsfreds Järnväg (VÅHJ)
(uppdat den 9 okt 2018)

Vagnar markerade med fet stil är i drift (med reservation för ändringar)

Bana, littera och nummer

Tillverkare

Tillv.år

Längd
i meter

Vikt
i ton

Broms

Till JTJ år

Anm

DHJ P

Kristinehamn

1876

4,5

Gåva SJ 1966

Ur serien P 26-51

NMJ NK 33

NMJ verkstad

1900

6,8

2,7

Köpt Klosterverk. 1980

F d BLJ

SJ Op 330060

Chr Olsson

1952

9,0

5,4

Köpt SJ 1982

SJ Q37p 350135

Chr Olsson

1952

8,7

6,8

Köpt SJ 1982

Överföringsvagn

SJ Q37p 350321

Chr Olsson

1952

8,7

6,8

Köpt NKlJ 1990

Överföringsvagn
F d NKLJ 1719

GDJ Os 2688

1930Köpt GDJmf 2018
Fd SJ Osu 14483
Utställn. föremål

VÅHJ F 158 (senare SJ Fp 33)

Kalmar

1923

8,6

7,2

Köpt SJ 1982

Back to content