Nyttigt inför besöket - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Nyttigt inför besöket

Här har vi samlat lite praktisk information inför besöket i Jädraås och resan på Jädraås - Tallås Järnväg. Läs gärna detta först och vi hoppas ni får ett givande besök hos oss.


Innan resan börjar
Tågen utgår alltid från Jädraås, så det är enklast att börja resan här. I Tallås görs normalt ett uppehåll på cirka 30 minuter, vilket gör det möjligt att stiga av och till exempel ta en fika på café Mallet. Sammanlagd restid Jädraås - Svartbäcken nedre och åter är cirka 80 minuter.
Parkeringsplatser finns vid sidan om genomfartsvägen i Jädraås, följ skylten "Museijärnväg". Det går också bra att parkera bakom stationshuset. För bussar är det den lämpligaste P-platsen.

Köpa tågbiljetter gör man i biljettluckan i väntsalen i Jädraås station. Du får en gammaldags liten kartongbiljett som konduktören sedan klipper under resan. Biljetten gäller till valfritt tåg. Det går inte att boka plats till speciellt tåg.

I Tallås kan man också köpa biljetter. (Kliver du på längs linjen där det inte går att köpa biljett – säg bara till konduktören så ordnar sig även detta!)

Vi uppskattar om biljetterna betals elektroniskt med betalkort eller Swish. Vi accepterar Visa och Mastercard.

Aktuell tidtabell och biljettpriser finns under avsnitten Tågtider resp Biljettpriser.

Souvenirer och resgodis säljs i väntsalen i Jädraås. Här kan du köpa minnen från JTJ-besöket: vykort, böcker, T-tröjor m m samt vår klassiska strut med resgodis.
Toaletter finns i den lilla röda byggnaden utanför östra gaveln på Jädraås stationshus. Gammalt hederligt utedass finns också vid Tallås station.
Tillgänglighet. Tyvärr är våra vagnar och byggnader, t ex toaletter, dåligt anpassade för personer som har svårt att klara stora nivåskillnader. Möjligheten att ta med rullstol på tågen är starkt begränsad.
Barnvagnar får följa med tågen kostnadsfritt. Räkna dock med att dom måste placeras i tågets resgodsvagn på grund av utrymmesbrist. Personalen på tåg och stationer hjälper dig med barnvagnen.


Tag plats - resan startar
Bakom biljettluckan finns tågexpeditionen där "stinsen", eller mer korrekt tågklareraren, huserar. Härifrån leds tågtrafiken som på gamla dar, dvs med hjälp av telefonsamtal mellan stationer och anteckningar på blanketter.
Snart är det avgångstid, tag plats och slå dig ner. Det går förstås bra att stå ute på vagnarnas öppna plattformar under färden. Vuxna uppmanas hålla barn under uppsikt. Av säkerhetsskäl får dock ingen stå på bryggorna mellan vagnarna.

En kort signal med lokets ångvissla talar om att tåget sätts i rörelse.

Första hållplatsen är Åbo, en mjölkpall i ordets rätta bemärkelse. Var beredd på att konduktören kommer genom tåget och klipper biljetterna.

Snart närmar sig tåget Pallanite. Namnet är finskt, betyder svedjeängen och påminner om invandringen österifrån till dessa trakter på 1600-talet. Det lilla stationshuset stod ursprungligen vid Stora Björnmossen, en bit längre västerut på den del av järnvägen som nu är nedlagd och uppriven. Nere vid Jädraån ligger ett kraftverk.

Ibland stannar tåget vid Finkelboda hållplats innan det passerar utmed kanten av Pallanite-dammen och tar sats uppför backen mot Itranite. På vänster sida i färdriktningen skymtar resterna av Itranite uppfordringsverk. Ett stickspår gick ner till ån, där timmer som flottats lastades upp på järnvägsvagnar.

Tallås station passeras normalt utan uppehåll och tåget korsar strax Jädraån på en stenbro. Till vänster efter bron ligger Tallås grusgrop, dit ett stickspår leder.

Efter en ordentlig uppförsbacke, som delvis följer Lillån (på vänster sida) är tåget framme vid JTJs ändpunkt Svartbäcken Nedre. Stationshuset och godsmagasinet är, liksom sidospåret, byggda av JTJ, här fanns ingen station alls från början.
Ursprungligen fortsatte järnvägen vidare mot Linghed i Dalarna, men nu är den gamla banvallen delvis förvandlad till skogsbilväg. Cirka tre kilometer längre fram ligger Svartbäckens station. Byggnaden är i JTJs ägo och någon gång i framtiden kanske museijärnvägen kan förlängas dit.
Efter ett kortare uppehåll, då loket växlas över till andra ändan av tåget, påbörjas återresan.

Paus i Tallås
Snart är tåget tillbaka i Tallås. Stationshuset byggdes år 1880. Nu som då saknar stationen elektricitet och rinnande vatten, men det finns förstås vedspis, kakelugn och vattenpump utanför. I det gamla uthuset, som nu är café, höll stationsföreståndaren några djur för att dryga ut sin järnvägsmannalön.
Normalt gör tåget ett uppehåll i Tallås på cirka 30 minuter. Då vänds för det mesta loken på vändskivan så att lokets främre del går i färdriktningen under den återstående resan ner mot Jädraås.

Passa på att ta fikapus i Tallås. Café Mallet serverar kaffe med dopp och det finns även gott om plats att duka upp egen matsäck i gröngräset runt stationshuset.
I det gamla stallet (cafébyggnaden) finns en intressant utställning om livet på Tallås i forna dagar.
Gå gärna fram till loket så berättar föraren eller eldaren om hur det går till att köra ett ånglok.
När tåget startar från Tallås igen kommer konduktören och klipper biljetterna.

Jädraås historiska järnvägsmiljö
När tåget åter stannar framför stationshuset i Jädraås är själva resan slut, men glöm inte att gå runt i Jädraås historiska järnvägsmiljö en stund. Jädraås var huvudstation för Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg, DONJ, och här finns än idag kvar många av de byggnader som en gång bildade centrum för DONJs verksamhet.

Förutom stationshuset finns verkstäder, lokstallar, vattentorn och förrådsbyggnader kvar. Tillsammans med själva tågtrafiken skapar detta en sammanhållen miljö som är en viktig del av bruks- och järnvägsbyn Jädraås histora och som klassas som kulturmiljö av riksintresse.
Det finns skyltar på byggnaderna och en del andra intressanta platser som ger mer information på plats.

Mer att se och göra i Jädraås
Hyttan och smedjan: Söndagar när JTJ trafikeras är hyttan och smedjan i Jädraås öppen kl 10.00 - 16.00 för rundvandring på egen hand. Informationsskyltar finns.

I slaggstenshuset som ligger mellan stationshuset och lokstallet, strax före "Röda längan" finns utställningen "Dockor och sånt" Där finns även en mindre modelljärnväg.
Vid järnvägsstationen i Jädraås: i den så kallade "Röda längan", belägen mellan stationshuset och lokstallet finns några utställningar kring liv och verksamhet i Jädraås vid sidan om själva järnvägen. Dessa utställningar sköts numera om av Föreningen Jädraås Bruk. Föreningen bildades 1990 i syfte att så långt som möjligt renovera och vårda Jädraås Hytta och Lancashiresmedja samt visa och berätta om tekniken runt järnframställningen och om livet i bruksamhället.
Back to content