Notiser i ord och bild - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Notiser i ord och bild

Texter och bilder
Vinterbilder
(Publ den 30 dec 2017)
Några vinterbilder från Jädraås där både vårt nymålade stationshus och ett antal godsvagnar som får bo utomhus är inbäddade i snö. Lugnt och stilla är det i alla fall så här på en av de sista dagarna på år 2017.

Foto: Christer Lundquist
JTJ 50 år i Jädraås - bilder på jubileumståget 27 augusti
(Publ den 28 aug 2017)
För 50 år sedan satte JTJs första fordon hjulen på spåren i Jädraås. Det var ångloket KORSÅN och den kombinerade person- och postvagnen från Roslagsbanan, SRJ CD 15, som landade den 6 oktober 1967 från sin tidigare hemvist i Dannemora i Norduppland. Söndagen den 27 augusti, årets sista ordinarie trafikdag, uppmärksammades detta ocht de båda fordonen gick i två extratåg Jädraås - Tallås och åter. Eftersom CD 15 saknar broms fick resgodsvagnen F 87 följa med dom bromsvagn sist i det korta jubileumståget.

Foto: Kjell Ollashed
Bilder från kvällstrafiken 19 aug och söndag 20 aug 2017
(Publicerat den 22 augusti 2017)
Kjell Ollasheds bilder från kvällstrafiken lördag 19 augusti och säsongens näst sista söndag med trafik, 20 augusti.
Bilder från tågtrafiken den 13 augusti 2017
(Publicerat den 14 augusti 2017)
Söndag 13 augusti började regntung och höstkylig, men framåt eftermiddagen hittade solen tillbaka. Vi hade växlat ner till trafik med ett tågsätt och tre avgångar, något som passade väl med tanke på vädret och den förväntade tillströmningen av resande. 227 tågåkare kunde i alla fall räknas in när dagen var till ända.
Regnet hindrade förstås inte Kjell Ollashed att låta sin kamera arbeta.
Bilder från tågtrafiken den 6 augusti 2017
(Publicerat den 14 augusti 2017)
"Bra väder på morgonen, skurit på eftermiddagen och ett skyfall efter trafiken" för att ordagrant citera biljettexpeditören i Jädraås söndag 6 augusti. 304 resande noterades och Kjell Ollashed dokumenterade som vanligt.
Stora Tåghelgen 2017 - Kjells bilder
(Publicerat den 30 juli 2017)
Vår flitige fotograf Kjell Ollashed var förstås ute med kameran under Stora Tåghelgen 22-23 juli 2017. Här visar vi några av hans bilder. De båda dagarna var välbesökta med sammanlagt 1300 tågresenärer.
Upprustningen av BLJ BCo 4 avslutad
(Publicerad den 3 juli 2017)
Upprustningen av Byvalla-Långshyttans Järnvägs stora boggipersonvagn BCo nr 4 är avslutad och vagnen togs i trafik igen på försommaren 2017.  Den utvändiga teakpanelen har återfått sin forna glans men även invändigt har omfattande arbeten utförts på bland annat fönster/fönsterkarmar, golv, innertak, väggar/paneler och soffor/bänkar.

Foto: Björn Kymrér
Godsvagnsrenoveringar avslutade
(Publ den 2 februari 2017)
Renoveringen av DONJ godsvagnar Nm 93 och 96 har avslutats. Arbetet omfattade byte av trävirket i ramverken, rostsanering och målning av  ram, hjul och axlar samt nytt golv. Nm 96 har återfått orginalutförandet utan gavlar och anordningar för tryckluftsbroms medan Nm 93 har det utseende vagnarna fick efter ombyggnad.

Nyrenoverade Nm 96 och 93. Foto: Björn Kymrér
50 år i Jädraås
(Publ den 7 jan 2017)
I höst är det 50 år sedan 891-Järnvägsarnas Museisällskap (891-JMS) kom till Jädraås. Den 6 oktober 1967 anlände föreningens ånglok KORSÅN och vagnen SRJ CD 15 till Jädraås från den tidigare hemvisten i Dannemora.

Vid den tiden var avsikten att föreningen skulle disponera det s k Östbybergsspåret på DONJ öster om Ockelbo för egen trafik. Av detta blev dock ingenting ty året därpå erbjöd DONJs ägare Kopparfors AB istället sträckan Jädraås-Tallås – och därmed var det som idag är JTJ ett faktum.

Både KORSÅN och CD 15 är ”still going strong”, dock behöver loket få nya tuber, något som Maskinavdelningen nu också planerar för.

JTJ första ånglok, KORSÅN, som nu haft Jädraås som hemstation i 50 år. Foto: Kjell Ollashed
KBJ C 1302 nästa renoveringsobjekt
(Publicerat den 2 januari 2017)
När upprustningen av restaurangvagnståget (So 74 och Co 90) är avslutat inför trafiksäsongen 2017 planerar vagnavdelningen att som nästa projekt ge sig i kast med en cykelverkstad. Det handlar om korgen (inkl ramen) till personvagnen Kalmar-Berga Järnväg (KBJ) C 1302, tillverkad av Kockums i Malmö år 1897. Den hamnade nämligen i Vislandatrakten och blev just cykelverkstad, men det är givetvis inte som sådan den ska återställas utan som tredje klass personvagn.

C 1302 hämtades från Småland till Jädraås redan 1989 och har sedan dess stått bland renoveringsobjekten i Gjuteristallet. Under sommaren/hösten planeras att vagnen flyttas över till verkstaden för en besiktning och närmare genomgång av vad som behöver göras.

I Småland hade vagnen ett tak över sig vilket gör att korgen är tämligen intakt. Ramen finns som sagt kvar men det som sitter under, bland annat hjul, fjädrar och bromsutrustning, måste plockas från reservdelsförrådet eller nytillverkas. Förutsättningarna är goda för att vi så småningom får en trevlig två-axlig vagn som mycket väl passar in bland de övriga småvagnarna.

Foto: Håkan Nordenadler
Bilder från banarbetsveckan september 2016
(Uppdaterat den 23 sept 2016)
Vecka 38 är, liksom juliveckan 28, av tradition avdelad för arbeten ute i spåret. Årets höstvecka ägnas åt spår 1-4 i Jädraås och en del växlar.

Foto: Kjell Ollashed
Några bilder från slipersbytarövningarna på Jädraås bangård måndag 19 september. Ett 80-tal bytta slipers blev dagens resultat. Bytet skedde både manuellt och maskinellt. Dessutom har spikmaskinen ersatt hammare, muskler och svordomar!
Tisdagens banarbetsbilder. Totalt har 107 slipers på spår 4 i Jädraås bytts och spikats.
Banarbetsveckans tredje dag, onsdag 21 sept. Styrkan har nu förflyttat sig till spår 1 i Jädraås. Onsdagarna brukar vara "halvdagar" då eftermiddagen ägnas åt en utflykt till något intressant ställe på lagom avstånd. Så även denna onsdag.
Torsdagens bulletin om banaktiviteterna i Jädraås förtäljer att slipersbytet på spår 1 är färdigt. Därmed har 240 sliprar bytts.

Finlir med justeringar och stoppning har gjorts och städning av bangården påbörjats. Arbetet avslutas under fredagen med borttransport av de utbytta sliprarna. 
Fredag och höst i luften, lite kallare och under förmiddagen kom regnet över slutfasen av städningen, men någon höll ut för att sopa bort de sista spåren av veckans härjningar...

Efter lunch en kombinerad lust/arbetstur upp till Svartbäcken Nedre för att hämta in signaler, hinderpålar och stationsskylten vid Svartbäcken Nedre. Nu kan vintern komma!

Bangänget har haft vädret med sig tidigare i veckan och hunnit med det planerade arbetet. Därmed är höstens banarbetsvecka 2016 till ända.
Kjells augustibilder
(Publ den 17 aug 2016)
Vår flitige fotograf står ständigt på pass med kameran utmed JTJ. Här kommer ett antal bilder från august 2016, dit även söndagen den 31 juli räknas!

Foto: Kjell Ollashed
JTJ lok nr 4 på gotlandsbesök
(uppdaterat den 9 juni 2015)
Inför planeringen av den högtidliga invigningen av Gotlands Hesselby Järnvägs (GHJ) förlängning till Roma fick JTJ en förfrågan om vi kunde låna ut lok nr 4 SIGBJÖRN för trafik på GHJ under invigningshelgen. Det kunde vi förstås.

Efter en del förberedelser inför transporten från Jädraås rampades SIGBJÖRN på en trailer den 12 maj. Efter en resa över Östersjön kunde loket sedan rampas av på Hesselby station dagen därpå. En liten personalstyrka från JTJ mötte upp, totalt var sex JTJ:are på plats för att bemanna det tåg som SIGBJÖRN skulle dra.

Loket eldades på och allt var som det skulle. När trycket var uppe genomfördes en prov- och linjekännedomstur i den sena timmen.

Under invigningsdagen 14 maj kördes fyra olika tågsätt i tät trafik mellan Hesselby och Roma. Förutom SIGBJÖRN var GHJs ånglok DALHEM i trafik samt ett blandat tåg med en Z4p som dragkraft och en YBo5p-rälsbuss. Även den senare var inlånad från fastlandet och Tjustbygdens Järnvägsförening i Västervik. Trafiken avlöpte utan problem.

Invigningshelgen omfattade fyra trafikdagar så SIGBJÖRN var också i tjänst 15, 16 och 17 maj.

Tisdag 19 maj var så SIGBJÖRN åter på JTJ och kan vila ut i lokstallet i Jädraås.

Se även GHJs hemsida och facebook-sida för bilder från invigningshelgen.
Reparation av ångpannan lok nr 9 - Del 1 Förarbete
(publ 19 okt 2014)
Vid den årliga inre besiktningen av lok nr 9 TALLÅS 2011 fick vi åliggande att byta takstagen. Loket fick nedsatt ångtryck för att kunna deltaga i JTJs 50-årsfirande. Omedelbart efter firandet påbörjades förberedelserna för takstagsbytet. När hytten togs bort föll ljuset så precis att eldstadstaket blev belyst. Då upptäcktes att ett antal skallar på de nitar som höll ihop fyrboxen i stort var bortrostade. Loket fick då omedelbart körförbud.

Efter att ha undersökt möjligheterna att nita om fyrboxen, samt få den monterad i pannan vid utomstående verkstad, gick vi vidare med alternativet att kopparsvetsa ihop boxen. Båda alternativen stötte dock på patrull, bl a från vår panninspektör. Tanken att byta ut kopparfyrboxen mot en i stål växte sig då allt starkare. När det inte framkom några direkta nackdelar med en stålfyrbox bestämdes att vi skulle gå på den lösningen.

För att hålla nere kostnaden för reparationen började arbetet på hemmaplan, dvs Jädraås verkstad, med att ta ut tuberna samt borra ur samtliga takstag och stagbultar. I detta arbete ingick även att krympa tuberna.

När det arbetet var klart satt fyrboxen endast fast i eldstadsringen och bottenringen.

Text och foto: Bo Johnsson
Reparation av ångpannan lok nr 9 - Del 2 Tillverkning och montering av fyrbox
(publ 19 okt 2014)
Pannan fraktades till MASMA AB i Mariestad, ett företag som i huvudsak sysslar med tillverkning av tryckkärl. De har tidigare byggt två lokpannor till Ohs Bruks Järnväg och hade därför rätt kunskap. Det utvecklade sig ett mycket gott samarbete med MASMAs personal. Arbetet följdes på plats av vår panninspektör.

Arbetet i Mariestad beskrivs närmare i bildtexterna nedan.

Den 7 juli 2014 var lok 9 under ånga igen och togs i trafik den 26 juli 2014.

Text och foto: Bo Johnsson
Back to content | Back to main menu