Motorlok - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Motorlok

Lok och vagnar > Lok

NKlJ Z4p nr 2, DONJ nr 5, SJ Z4p 321
I slutet av 1940-talet presenterade Kalmar Verkstad en motorlokstyp med en rak åttacylindring Scania-Vabismotor och dieselhydralisk drift. Den köptes av olika privatbanor och industrier och blev sedemera SJs standardtyp litt Z4p. Under 1950-talet tillverkades mer än 50 exemplar i tre olika utföranden.

År 1966 köpte DONJ Z4p nr 311 (tillverkad år 1952) från SJ. Lokomotorn fick nummer 5 och användes i växling. Under DONJs sista år skar motorn och loket skänktes till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ).

År 1985 införskaffades Z4p nr 321 (tillverkad år 1952) från SJ då den blivit överflödig i samband med nedläggningen av linjen Växjö-Västervik.


JTJs tredje lokomotor av Z4p-typ inköptes från SL Roslagsbanan år 1996 där den hade nummer 5. Ursprungligen kommer den från Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ) och har därför återfått NKlJ färgsättning och nummer 2. Loket är tillverkat år 1956.
Alla tre loken är i drift.

Foto: Håkan Nordenadler
Fakta lok Z4p 2, 5 och 321
Längd: 6,4 m
Tryckluftsbroms
Hjulbas: 2,7 m
Till JTJ år:
lok 2 1996, köpt SL/Roslagsban.
lok 5 1972, gåva DONJ 1972
lok 321, köpt SJ 1985

Lok nr 6
Tillv ASEA 1917, till nr 94

Elackumulatorloket har ursprungligen trafikerat Böksholms bruks sex kilometer långa bibana från Braås på Växjö-Åseda-Hultsfreds Järnväg. Laddning av loket skedde i banans båda ändar för att klara av de tunga tågen, trots att det byggdes för en blygsam största hastighet på 13 km/h.

Loket skötte i stort sett ensam trafiken fram till år 1951 och fungerade sedan som reservlok till slutet av 1960-talet.

År 1970 skänktes loket till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) och en omfattande revision påbörjades. För att öka aktionsradien har loket på senare tid fått nya ackumulatorer med större kapacitet.

Loket är i drift, i huvudsak för växling i Jädraås.
Foto: Håkan Nordenadler

Lok nr 7

(uppdat 20 juni 2014)

Tillv Kalmar Verkstad 1932, tillv nr 7


Loket är Kalmar Verkstads först tillverkade lokomotor. Den levererades till Östra Smålands Järnväg (ÖSmJ) med nummer 101. Den var ursprungligen tänkt för lätta godståg men också växling. Med sin manuella växellåda var den dock inte särskilt lämpad för växlingstjänst.


Vid SJs övertagande av ÖSmJ användes loket i Oskarshamns hamn och blev kvar där till år 1960 då den såldes till DONJ. Den användes mest för vagnväxling vid verkstaden i Jädraås och fick aldrig något officiellt nummer. Efter ett motorhaveri byttes bensinmotorn ut mot en diseldriven. Färgsättningen är DONJs men genom ett misstag blev färgfälten omkastade mot övriga dieselloks.


Sitt nummer på JTJ har den fått efter tillverkningsnummret.


Lok nr 7 är i drift men används sparsamt.

Foto: Håkan Nordenadler

Back to content