Lok - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Lok

Pågående projekt
Lok nr 8 - renovering av ångpannan, hjulsvarvning m m
(Uppdaterat den 31 okt 2019)

År 1910 beställde DONJ från Atlas i Stockholm tre stycken ånglok av typ Mallét. Det innebär att loken i princip består av två treaxliga boggier med varsitt maskineri. De är även av kompound typ där man använder ångan två gånger, först i en högtryckscylinder och sedan i en lågtryckscylinder. Endast ett fåtal fler lok av den typen har funnits i Sverige och då endast med 600 mm spårvidd. Dessa lok betraktas som unika och JTJ äger två av dem, nr 8 och 12.

  
Vi har som ambition att om möjligt ha ett Mallétlok i drift. Sedan 1993 har lok 8 varit avställt i väntan på pannrevision då pannan inte ansågs vara driftsäker vid den årliga besiktningen.
  
Att renovera lok 8 är JTJ:s mest ambitiösa och tidskrävande projekt någonsin.
  
Panna behöver renoveras, bland annt med en ny inre fyrbox, byte av delar av rundpannan och ett nytt askskåp. Arbetet med pannan pågår och utförs av ett externt företag, Masma i Mariestad.

I väntan på att pannan blir klar finns mycket annat att göra, samtliga hjul ska svarvas samt att ramverk och maskineri ska få en grundlig genomgång.

Arbetet med pannan kostnadsberäknas till ca 2 mkr och vi har hittills klarat finansieringen till ca 1,7 mkr. Hjulsvarvningen kostnadsberäknas till ca 150 tkr och där har vi finansieringen klar.
  
Projektet har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet, Konung Gustaf Adolf VI fond för svensk kultur, Göranssonska stiftelserna,  Nils Nordenadlers donationsfond, JTJ-medlemmar och utomstående privatpersoner.

Arbetet med lok 8 rapporteras här. Text och bilder när något har hänt publiceras löpande på vår facebook-sida.

Foto: Björn Kymrér
Back to content