Kontakta oss - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Kontakta oss

E-post
Du kan alltid nå JTJ på e-postadressen info@jtj.org, så skickar vi meddelandet vidare till rätt person. Tänk på att allt arbete inom föreningen sker på medlemmarnas fritid och att svar inte alltid kan komma med "vändande post".

JTJ-Nytt
Föreningens medlemstidning JTJ-Nytt utkommer fyra gånger/år och redaktören nås på e-postadressen
jtj-nytt@jtj.org

Telefonnummer:

Postadress:

Jädraås station 0297-453 95

Jädraås-Tallås Järnväg


Erskines Väg 26A

Jädraås verkstad 0297-453 57

816 91  Jädraås

Bankgiro:

308-1288

559-4908 (för medlemsavgifter)

Organisationsnummer:

885500-7053

Styrelsen i Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg

Funktion

Namn

E-post

Telefon

ordförande

Björn Lindell

bjorn.lindell@jtj.org

018-671546

vice ordförande

Bengt Mattsson

bengt.mattsson@jtj.org

070-649 9586

sekreterare

Torbjörn Jansson

torbjorn.jansson@jtj.org

070-573 6687

kassör

Maria Berglund

maria.berglund@jtj.org

070-305 1281

ledamot

Lars Eriksson

lars.eriksson@jtj.org

070-616 1468

suppleanter

Hans-Erik Lind,
Rikard Johanson

Avdelningsansvariga

Avdelning

Namn

E-post

Telefon

Bana

Ekonomi

Örjan Brandt

Torbjörn Jansson

orjan.brandt@jtj.org

torbjorn.jansson@jtj.org

070-3000 321

070-573 6687

Fastighet drift
Fastighet underhåll

Christer Lundquist
Björn Lindell

chr.lundquist@jtj.org
bjorn.lindell@jtj.org

070-585 1312
018-671546

Försäljning

Staffan Borevi

staffan.borevi@jtj.org

070-221 5567

Maskin (lok)

Bengt Mattsson

bengt.mattsson@jtj.org

070-649 9586

Trafik

Rikard Johanson

rikard.johanson@jtj.org

070-690 9073

Vagnar

Anders Tholsson

anders.tholsson@jtj.org

070-697 3576

Verkstad

Bengt Mattsson

bengt.mattsson@jtj.org

070-649 9586

Back to content