Kontakta oss - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Kontakta oss

E-post
Du kan alltid nå JTJ på e-postadressen info@jtj.org, så skickar vi meddelandet vidare till rätt person. Tänk på att allt arbete inom föreningen sker på medlemmarnas fritid och att svar inte alltid kan komma med "vändande post".
Medlemsärenden
Vill du ändra adress eller har andra frågor som rör medlemskapet i JTJ: kontakta vår Medlemsavdelning direkt: medlem@jtj.org
JTJ-Nytt
Föreningens medlemstidning JTJ-Nytt utkommer fyra gånger/år och redaktören nås på e-postadressen
jtj-nytt@jtj.org
JTJ på nätet
Redaktör för hemsidan: Rikard Johanson, rikard.johanson@jtj.org
Administatör Face-book: Björn Lindell, bjorn.lindell@jtj.org
Adminstratör Instagram: Agnes Persson, agnes.persson@jtj.org
Postadress:
Jädraås-Tallås Järnväg
Erskines Väg 26 A
816 91  Jädraås

Telefon:
Jädraås station 0297 - 453 95

Bankgiro:
308-1288
559-4908 (för medlemsavgifter)

Organisationsnummer:
885500-7053
Styrelsen i Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg
Funktion
Namn
E-post
Telefon
ordförande
Björn Lindell

bjorn.lindell@jtj.org
018-671546
vice ordförande
Bengt Carlsson
bengt.carlsson@jtj.org
070-263 1957
sekreterare
Lars Eriksson
lars.eriksson@jtj.org
070-616 1468
ekonomiansv
Torbjörn Jansson
torbjorn.jansson@jtj.org
070-573 6687
ledamot
Rikard Johanson
rikard.johanson@jtj.org

070-690 9073
suppleanter
Hans-Erik Lind,
Agnes Persson
Valberedningen
Anders Tholsson (sammankallande), Kerstin Nordenadler och Magnus Nordenadler: valberedning@jtj.org
Avdelningsansvariga
Avdelning
Namn
E-post
Telefon
Bana
Café Mallet
Ekonomi
Lars Eriksson
Eva Brandt
Torbjörn Jansson
lars.eriksson@jtj.org
cafe_mallet@jtj.org
torbjorn.jansson@jtj.org
070-616 1468
070-253 5521
070-573 6687
Fastighet drift
Fastighet underhåll
Christer Lundquist
Björn Lindell
chr.lundquist@jtj.org
bjorn.lindell@jtj.org
070-585 1312
018-671546
Försäljning
Information
Staffan Borevi
Rikard Johanson
staffan.borevi@jtj.org
info@jtj.org
070-221 5567
070-690 9073
Maskin (lok)
Medlem
Bengt Carlsson
Staffan Borevi
bengt.carlsson@jtj.org
medlem@jtj.org
070-263 1957
070-221 5567

Trafik
Rikard Johanson
rikard.johanson@jtj.org
070-690 9073
Vagnar
Anders Tholsson
anders.tholsson@jtj.org
070-697 3576
Verkstad
Bengt Mattsson
bengt.mattsson@jtj.org
070-649 9586
Back to content