Julklapp från Sigrid - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Julklapp från Sigrid

Texter och bilder
Julklapp från Sigrid till unga tågåkare
(Publ den 15 dec 2018)
En tidig julklapp: Sigrid Göranssons stiftelse i Sandviken har beviljat JTJ ett bidrag på 50 000 kr för barn- och ungdomsverksamhet. Det betyder att vi även nästa sommar kan erbjuda barnfamiljer förmånligt pris på ångtågsresan. Syftet är att ge unga tillsammans med vuxna en inblick i forna tiders sätt att resa till en billig penning.

JTJ riktar ett stort tack till Göranssonska Stiftelserna, som sedan flera år tillbaka regelbundet lämnat ekonomiskt stöd till vår verksamhet, bland annat har vi fått stora bidrag för renoveringen av lok nr 8 därifrån.
Back to content