JTJ verksamhetsplan - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

JTJ verksamhetsplan

Texter och bilder
JTJ verksamhetsplan år 2017
(Publicerad den 11 febr 2017)
 • Bedriva tågtrafik på annonserade tider samt köra beställningstrafik för grupper
 • Genomföra löpande driftsunderhåll på bana, fordon och fastigheter
 • Färdigställa servicebyggnaden, Jädraås station
 • Färdigställa vagnhallen på verkstadsbakgården
 • Avsluta renoveringen av BLJ BCo nr 4
 • Avsluta upprustning av So 74 och Co 90
 • Fortsätta renoveringen av NKlJ DF nr 17
 • Fortsätta renoveringen av VLJ C nr 2
 • Fortsätta renoveringen av ångpannan på lok nr 8
 • Förberedelser för renovering av KBJ C 1302
 • Avsluta ombyggnad av café Mallet, Tallås
 • Påbörja ommålning Stora verkstaden
 • Omläggning av tak, bodlängan verkstadsgården
 • Ommålning av Jädraås stationshus
 • Iordningsställa utrustning för löv- och skräpuppsamling

Foto: Björn Kymrér
Back to content | Back to main menu