Hänt - och på gång - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Hänt - och på gång

JTJ verksamhetsplan år 2017
Plan över årets verksamhet finns här.
Jädraåsrapport vecka 49
(Publ den 11 dec 2017)
NKlJ O 1844 har nu fått sitt nya golv och lämnade snabbt verkstaden för att nästan omgående ge plats för O 1858, den sista av de tre NKlJ-vagnarna som skall förses med ny vagnsbotten.

På KBJ C 1302 har nu nästan alla plåtar på vagnens utsida monterats bort. Arbetena som förbereder tubbyte på KORSÅN fortsätter och ett antal fönster till stora verkstaden renoveras.

Foto: Björn Kymrér (BK) resp Kjell Ollashed (KO)
Jädraåsrapport vecka 48
(Publ den 3 dec 2017)
Nästa NKlJ O-vagn som får nytt golv är nr 1844. Snart är den klar. Arbetet med KBJ-vagnen fortsätter förstås och ute snöar det...

Foto: Björn Kymrér
Slutbesiktning av stationshusmålning
(Publicerat den 22 november 2017)
Målningen av Jädraås stationshus är nu äntligen klart! Fredage n den 17 november, i ett kylslaget Jädraås var det dags för slutbesiktning för att vi ska kunna få våra beviljade bidrag. Kl 14 strålade tre JTJ:are, Länsmuseets antikvarie för Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, en representant från Länsstyrelsen/Landsbygdsprogrammet, Forsbacka Bygg & Plåt AB och Vesslans Lack & Måleri samman.

Alla var mycket nöjda med resultatet och hur arbetet utförts på ett professionellt sätt med linoljefärg i tre strykningar utom de partier som några flitiga medlemmar utfört sedan tidigare och utgjorde ett utmärkt underlag för slutmålning. En förutsättning för en stor del av bidraget var att vi målade med linoljefärg.

Vi sammanfattade besiktningen i värmen i stationshuset över en kopp kaffe med dopp. På begäran från våra gäster blev det en liten och uppskattad guidad tur i våra övriga lokaliteter i stationshuset.

Vi vill från JTJ med emfas framhålla att vårt samarbete med våra bidragsgivare under projektets gång har varit mycket positivt och konstruktivt och där många frågor lösts på ett ofta informellt sätt!  Nu hoppas vi till kunna avsluta detta omfattande projekt med ett nymålat och representativt stationshus som förhoppningsvis kommer att uppskattas av våra resenärer och andra under kommande trafiksäsonger.

Foto: Kjell Ollashed
Jädraåsrapport vecka 46
(Publ den 21 nov 2017)
I målarverkstaden pågick vid sidan av KBJ- vagnen också färdigmontering av NKLJ O 1801's golv, och vagnen kunde sedan rullas ut från verkstaden.
Det ger tillfälligt lite mer svängrum kring KBJ C 1302, men en lastpall med golvvirke står redan framkörd utanför målarverkstaden, vilket betyder att snart kommer nästa O-vagn in på verkstaden för att förses med vagnsbotten.

På KBJ-vagnen fortsätter arbetet med bortmontering av lanterninens fönster. Ännu återstår arbete med att montera bort vagnens plåtklädsel, men sektion för sektion plockas bort.

När den första sektionen mellan två fönster togs bort visade det sig att virket tycks vara helt oskadat bakom den plåten!

På maskinsidan fortsätter arbetet inför tubbytet på KORSÅN.

Foto: Kjell Ollashed (KO) resp Björn Kymrér (BK)
Jädraåsrapport vecka 45
(Publ den 13 nov 2017)
Rapporten handlar mycket om de fortsatta arbetet med KBJ C 1302, som fortsätter dels det utvändiga arbetet med att montera bort lister och plåtklädsel, dels med att avlägsna takpappen. Det är också ett saneringsarbete som måste utföras invändigt, vagnen har ju varit försedd med kamin och inte minst den brandsäkra golvbeläggningen måste tas bort.

Vartefter vagnens plåtklädsel monterats bort konstateras att trästommen är mest skadad vid de öppningsbara fönstren. För de fortsatta takarbetet stöttas KBJ-vagnens tak för säkerhets skull upp.

Förutom att rensa själva vagnskorgen plundras BLJ-vagnen på de delar som ska flyttas över till KBJ C 1302, d v s det som sitter under ramen.

Alla får inte plats runt KBJ-vagnen, men det finns alltid annat som också skall göras, hjullager skall fettas in och lagerboxar skall återmonteras.

Foto: Kjell Ollashed (KO) resp Björn Kymrér (BK)
C 1302 - några bilder till
(Publ den 30 okt 2017)
Ytterligare några bilder på arbetet att ta bort plåtklädseln på KBJ C 1302 för att få en uppfattning om trästommens status. Även en bit av takpappen har tagits bort för att se hur det som finns därunder mår.

Under vagnens tid som cykelverkstad hade den i alla fall ett tak över sig, något som gav extra skydd mot väder och vind.

Foto: Björn Kymrér
C 1302 - första titt under plåtklädseln
(Publicerat den 28 okt 2017)
Lördagsrapport från målarverkstaden och dagens arbetsinsatser  på KBJ-vagnen C 1302 där mycket tid åtgår bara till att skrapa fram alla spårskruvar och rensa skruvskallarnas spår för att kunna lossa dem.

Innan dagen var slut kunde i alla fall den första sektionen av vagnens plåtklädsel monteras bort och trästommen verkar vara i bättre skick än förväntat.

Foto: Kjell Ollashed
Vinterjobben på plats
(Publ den 22 okt 2017)
Vinterns arbetsobjekt är nu på plats i målarverkstaden. KORSÅN har kommit upp på sin ramp och demonteringsarbetet inför tubbytet har börjat. Ytterst på samma spår står en NKlJ O-vagn som ska få nytt golv. Utanför väntar de andra två på tur att tas in för golvinläggning.

På det andra spåret har nu Kalmar-Bergavagnen C 1302 hamnat på sin permanenta renoveringsplats.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 41
(Publ den 15 okt 2017)
Under vecka 41 installerades den nya värmepannan i målarverkstadens källare. En trappa upp, på det vänstra spåret, byggdes en ramp som KORSÅN ska stå upp i vinter. Då skapas nämligen en bra arbetshöjd för det kommande arbetet med byte av tuberna i ångpannan.

Ute i stora verkstaden färdigställdes det uppvärmningsbara utrymmet för diverse maskiner. Och kapitel 142 (eller om det möjligen är 143) i följetongen om fönsterrenoveringar skrevs!

I den nya vagnhallen på verkstadsgården, hangaren kallad, måste takstöttor sättas upp för att säkra taket för snölast och arbetet med dessa pågick. För att fästa stöttorna vid taket hade en arbetsplattform lagts upp mellan två vedvagnar. Stöttorna drogs med man- och kvinnokraft upp med rep och talja och hela övningen genomfördes utan missöden.

En hel del växlingsarbete blev det också för att få de vagnar som senare skall in på målarverkstaden lättillgängliga. Det gällde bland annat BLJ N 183 som skall få bidra med delar till  KBJ C 1302 och de tre nymålade O-vagnarna från NKlJ som skall förses med vagnsbottnar.

Foto: Björn Kymrér (BK) resp Kjell Ollashed (KO)
Jädraåsrapport vecka 40
(Publ den 8 okt 2017)
Den nya värmepannan har kommit på plats i målarverkstadens källare. Inne i stora verkstaden pågår bygge av varmbonat utrymme för maskiner som mår bäst av att tillbringa vintern med några plusgrader omkring sig. Själva verkstaden är inte uppvärmd vintertid. Dörrarna som reparerats efter inbrottsskador har satts upp i Tallås igen.

Det nya utsuget i smedjan i stora verkstaden är på plats och inne i måleriet pågår restaurering av ett antal emaljskyltar som pryder stationshusfasaderna under trafiktid. Och så har det växlats lite inför vintern, som kan komma i princip när som helst.

Foto: Björn Kymrér
BLJ-vagn donator till KBJ C 1302
(Publicerat den 1 okt 2017)
Eftersom KBJ-vagnen C 1302 saknar allting under ramen är det en hel del saker som måste kompletteras i samband med renoveringen. En avställd BLJ N-vagn (nr 183) kommer att få donera hjul, lagerboxar, lagergafflar, koppel, säkerhetskedjor och eventuellt annat som sitter under vagnen till C 1302. Intressant är att denna N-vagn ursprungligen kommer från just KBJ där den hade nummer 1386!

Nya fjäderpaket anpassade för en personvagn måste dock tillverkas och här kommer fjädrarna från SRJ CD 15 att användas som förlaga. På förrådet är dessutom delar till en bromsutrustning funnen och med hjälp av dessa är det möjligt att återställa handbromsen.
Värmepannan i målarverkstaden byts ut
(Publicerat den 1 oktober 2017)
Vintertid är det bara målarverkstaden som värms upp och det sker med hjälp av en vedeldad panna. Denna panna har dock varit med i många år nu och för att inte riskera ett haveri inför vintern har en ny panna köpts in och snart kommer att installeras. En stor utgift men nödvändig eftersom målarverkstaden är basen för verksamheten vintertid. Kostnaden har dock kunnat hållas nere eftersom två oanvända ackumulatortankar från Jädraås stationshus har flyttas ner till måleriet. En flytt som inte skedde helt utan besvär, i alla fall när det gällde att baxa upp dom från stationshuskällaren och sedan få ner dom i pannrummet i målarverkstaden!

Foto: Björn Kymrér
Lägesrapport lok nr 8
(Publ den 30 sept 2017)
Det var ett tag sedan Mallet-lok nr 8 figurerade i dessa spalter. Anledningen är att arbetet med pannan har tagit paus sedan fyrboxen tagits ur på verkstaden i Mariestad, helt enligt avtalet med Masma då andra prioriterade arbeten har företräde.

Hemma i Jädraås finns en hel del arbeten att göra, bland annat är flänsarna på hjulen till lågtrycksmaskineriet mycket slitna och måste svarvas till rätt profil. Detta är ett arbete som måste göras på annan verkstad. För vår del väntar att hitta finansiering  eftersom det ligger utanför själva pann-projektet.

Bilden visar varför det ibland är nödvändigt att svarva hjulen, skillnaden mellan godkänd och icke godkänd hjulfläns framgår.

Foto: Bo Johnsson
Nytt liv i JTJs smedja
(Publ den 24 sept 2017)
När JTJ tog över stora verkstaden i Jädraås ingick en komplett klensmedja, som använts av och till. Nu är det dags att blåsa liv i smedjan igen och ässjan håller på att ställas i ordning. I vinter ska tuberna på lok 2 KORSÅN bytas och dom nya tuberna kommer att bearbetas i smedjan.

Foto: Björn Kymrér
Gjuterispåret färdigt
(Publ den 23 spet 2017)
Fredag 22 sept, ur dimman i morse kom arbetståget ut på bangården. För dagen återstående arbeten på och vid det nyanlagda spåret var att återställa en övergång över spåret vid "Röda längan" och att justera till marken utefter banan.

I vanlig ordning också borttransport av de upprivna sliprarna och med övergången över spåret underlättades också borttransporten av schaktmassorna. Efter riktningen av de kvarvarande "knixarna" på banan var så arbetet på stickspåret till gjuteriet avslutat.

Det blev också tid över för att flytta dressinerna från järnvägsverkstaden för att ge plats åt att bygga ett frostfritt förvaringsutrymme för frostkänslig utrustning i verkstaden. Även viss omflyttning av lok till vinterförvaring hanns med innan dagen var slut.

Foto: Kjell Ollashed
Spårbygget fortsätter
(Publ den 22 sept 2017)
Återuppbyggnaden av förbindelsespåret mellan de båda lokstallarna i Jädraås fortsätter. På onsdag morgon (20 sept) spikades rälsen klar och det inbjöd till en provtur med motordressinen som ändå skulle flyttas. Ekipaget återkom utan missöden till vändskivan.

Onsdagar är alltid en välförtjänst halvdag under banveckorna, eftermiddagen ägnas därför åt en utflykt i trakterna.

Torsdag morgon (21 sept) anlände så gruståget från Tallås i duggregnet och banvallen började ta form. Efter en första avvägning av banan behövdes dock ytterligare grus för att fylla upp tillräckligt för att köra stoppningsmaskinen. Framåt kvällen var dock även sopning av banan klar och det som återstår är riktning av de "knixar" som finns kvar, men det och avsläntning av marken mot banan får lastmaskinen ta.

Foto: Kjell Ollashed
Rallarjobb i Jädraås
(Publ den 20 sept 2017)
Lika säkert som att julafton är den 24 december, är vecka 38 banarbetsvecka på JTJ. Måndagens ägnades åt att riva upp spåret mellan de båda lokstallarna i Jädraås. Rälsen baxas undan för att ge arbetsutrymme åt kraftigare maskiner som snabbt river bort de gamla sliprarna och schaktar ned för att ge plats åt en ny banvall. Kring vändskivan vid rundlokstallet har ett antal sliprar bytts ut på traditionellt gammaldags vis, slipersbytaren har ju trots allt begränsningar.

Tisdag bjöd för ovanlighetens skulle inte bara på slipersbyte utan även riktigt rallarjobb, d v s spårbygge! Bilderna visar hur det nygamla spåret utmed Röda Längan växer fram och innan dagens slut finns spår färdigt halvvägs till gjuteristallet.

Foto: Kjell Ollashed
Ny färg och ny panel
(Publ den 14 sept 2017)
Ommålningen av Jädraås stationshus har pågått hela sommaren och är ännu inte avslutad. Just nu åtgärdas fönstren och några fönster har därför plockats bort och målas nere i målarverkstaden. Arbetet utförs av ett måleriföretag.

Tvärs över bangården i Jädraås ligger Jädraås Företagshus, en gång Konsumaffär. Huset ligger mitt i alla väntande tågpassagerares blickfång och vi noterar med tacksamhet att fasaden håller på att få ny panel och målas. Rent allmänt får vi rätt många kommentarer om att byn och dess byggnader är så välvårdade och det är något som vi och alla jädraåsbor givetvis ska känna oss stolta över.

Foto: Rikard Johanson
Årets sista tåg
(Publ den 14 sept 2017)
Säsongens absolut sista ångtåg kördes 12 september. Det var en hemlig resa arrangerad av ett bussbolag i Uppland. Efter tågturen serverades kaffe i "restaurangvagnståget", som stod uppställt i Jädraås. När Co 90 nu är åter efter upprustningen har vi full kapacitet och klarar av att servera en hel bussgrupp.

Foto: Kjell Ollashed
Kalmar-Bergavagnen till verkstaden
(Publicerat den 11 sept 2017)
Projektet att renovera personvagnen Kalmar-Berga Järnväg (KBJ) C 1302 inleddes den 9 september. Då plockades korgen ut från Gjuteristallet, där den tillbringat ett antal år. Där har korgen stått på en öppen godsvagn eftersom hjul m m saknas. Dock är ramen kvar, vilket är en stor fördel för de kommande arbetena.

Efter att korgen kommit ut i friska luften flyttades den över till två Robel-trallor och bogserades ner till verkstaden. Första etappen i renoveringsarbetet är att gå igen om vad som måste göras och upprätta en arbetsplan med kostnadsberäkningar. Första steget att väcka vagnen ur sin törnrosasömn har i alla fall tagits.

Foto: Kjell Ollashed och Björn Kymrér (sista bilden)
Co 90 i trafik
(Publ den 11 sept 2017)
På vagnfronten händer mycket just nu. Upprustningen av matsalsvagnen Co 90 har avslutats och satts i trafik. Nu är båda vagnarna i restaurangvagnståget mycket fräscha.

Personvagnen SRJ Co 79 befinner sig för tillfället i målarverkstaden. Alla fönster har tagits ut och ska renoveras under vintern. Vagnen får dock övervintra i stora vagnhallen för i målarverkstaden ska det finnas plats för andra arbetsobjekt.

Godsvagnen BLJ I 115 har fått hjulen på ena axeln svarvad. Dom öppna godsvagnarna (O-vagnarna) från NKlJ som målats ska förses med nya golv och kommer därför att besöka verkstaden.

Foto: Björn Kymrér
Vagnar målas
Publ den 4 sept 2017)
Matsalsvagnen Co 90 återfår nu sin bruna färg på utsidan och dom öppna godsvagnar (NKlJ littera O) som ska få nya golv målas också.

Foto: Björn Kymrér
2017: En bra trafiksäsong
(Publ den 1 sept 2017)
Nu kan vi så smått börja summera årets trafiksäsong. Den ordinarie trafiken har gått bra. 4990 resande mot 4677 förra året. I sommar har det dessutom varit en trafikdag mindre än 2016 eftersom vi började köra först till midsommar i år. Totalt hade vi 13 annonserade trafikdagar. I detta ingår midsommarafton då vi kör för Jädraås invånare och deras gäster.

Detta positiva resultat återspeglar sig även när det gäller intäkterna, men det finns förstås utgifter också, bl a kommer vi att köpa en ny vedeldad värmepanna till målarverkstaden för att säkerställa uppvärmningen där när vintern närmar sig. Den gamla pannan kan ge upp när som helst, men det är en risk vi inte vill ta, speciellt som målarverkstaden är den lokal som vi håller uppvärmd även vintertid och då är basen för verkstadsarbetet.

Under sommaren har vi kört all planerad trafik, visserligen bara entågstrafik (tre tågpar) söndagen den 13 augusti men det annonserades ut på hemsidan och Facebook i god tid. Å andra sidan körde vi med två ångtåg sista trafikdagen så i slutändan blev det rätt. Och alla tåg har dragits av ånglok!

Det nya caféet i Tallås har uppskattats av våra resenärer, det har verkligen blivit ett lyft för vårt koncept med fikapaus och tågmöte. Även den generösa familjerabatten som vi erbjudit tack vare det ekonomiska stödet från Sigrid Göranssons Stiftelse, har mottagits positivt.

Foto: Kjell Ollashed
Vinteravställning påbörjad
(Publ den 28 augusti 2017)
Trafiksäsongen 2017 är över och det är dags att påbörja avställning av loken inför vintervilan. På bilderna ägnar sig lokavställaren bland annat åt gymnastiska övningar i eldstaden när lok 12 görs klar för vintern. Parallellt fortsätter arbetet med att slipa matsalsvagnen Co 90 utvändigt inför ommålning och CD 15 sågs över inför jubileumståget den 27 augusti. 

Foto: Björn Kymrér
Kvällstrafik med fullsatta tåg
(Publ den 22 augusti 2017)
Lördag 19 augusti: Förmiddagen såg riktigt dyster ut med regn och åter regn - men så hände något och framåt kvällen blev det ett fantastiskt väder och en härlig kväll med ångtåg i fotogenlampans sken. Inte mindre än 580 personer gjorde en tågresa den kvällen, det blev med andra ord fullsatta tåg. Lok 4 och 12 drog varsina tågsätt och tidtabellen är upplagd så att det är möten i Pallanite. Det blev för övrigt årets enda trafikdag med möten där.

I Tallås var som vanligt Gästrike Militärhistoriska Förening på plats och serverade bl a ärtsoppa, något som har god åtgång på kvällen. Även i café Mallet var det full fart hela tiden.

Tack alla som åkte, trängdes och verkade ha det trivsamt medan sensommarskymningen övergick i mörker. 

Se Kjell Ollasheds bilder från trafiken 19-20 augusti.

Sliperskapning
(Publ den 14 aug 2017)
Bland den senaste tidens arbeten kan nämnas sliperskapning, det är delar av vårt förråd av normalspårsslipers som kapas ner till rätt längd. Höstens banarbetsvecka stundar... I målarverkstaden fortsätter arbetet med att slipa Co 90 utvändigt.

Utöver den ordinarie trafiken har vi även kört ett extratåg för researrangören Jambo Tours lördag 12 augusti. Se också Kjell Ollasheds bilder från söndagstrafiken den 13 augusti.

Foto: Björn Kymrér
Co 90 slipas utvändigt
(Publ den 6 aug 2017)
Vår "matsalsvagn" Co 90 har nu fått den utvändiga färgen bortslipad. Sen väntar förstås målning. Även invändigt pågår målningsarbeten.

Städa är ett ständigt återkommande inslag i verksamheten, nu är det oljeboden som fått besök av städpatrullen.

Foto: Björn Kymrér
I Stora Tåghelgens efterdyningar
(Publicerat den 1 augusti 2017)
I Stora Tåghelgens efterdyningar blev söndagen den 30 juli också en fantastisk trafikdag med fullsatta tåg och 583 resande!

Även om trafiken tar mycket tid i anspråk pågår det arbete i verkstaden också, bland annat på vagnen Co 90 där dom två-delade sidodörrarna sätts tillbaka efter renovering. Vidare kan rapporteras att klockan och namnskylten på Jädraås stationshus nu har kommit tillbaka. Dom har varit borta en tid på grund av skrapnings- och ommålningsarbetena men nu pryder dom sin plats igen och stationen är inte längre så anonym.

Foto: Björn Kymrér
Stora Tåghelgen
(Publ den 24 juli 2017)
Stora Tåghelgen 22-23 juli blev två fantastiska dagar med rekordmånga resenärer: 1300 stycken som fördelade sig ganska jämnt mellan lördag och söndag.

Tidtabellen var lika båda dagarna med sju tågpar, men tågsammansättningarna varierade något. Tågen gick välfyllda och i Tallås var kön till café Mallet lång. Tågmöten förekom i såväl Jädraås som Tallås och Svartbäcken Nedre, det senare sker normalt inte så ofta.

Lok 4, 9 och 12 drog tågen.

På lördagen anordnades en guidad visning av lokstall och verkstäder, en tur som lockade ett 20-tal deltagare.

På söndagen höll Ockelbo församling en välbesökt gudstjänst i vår restaurangvagn So 74, som stod uppställd i Tallås.
.
Gästrike Militärhistoriska Förening var som vanligt på plats med sitt fältkök och serverade klassisk ärtsoppa, korv och hamburgare med strykande åtgång.

Foto: Lars Granström (LG) resp Björn Kymrér (BK)
Banveckan avslutad
(Publ den 17 juli 2017)
Sommarens banarbetsvecka är slut och som planerat byttes 330 slipers ut mellan Tallås grusgropsväxel och Svartbäcken Nedre. Som rapporterats tidigare fortsatte arbetet med att lägga plåt på den nya vagnhallen - så länge plåten räckte!

Plåtläggning på vagnhallen. Foto: Björn Kymrér
Slipersbyte och takläggning
(Publ den 13 juli 2017)
Sommarens banarbetsvecka pågår för fullt med slipersbyte på sträckan Tallås grusgropsväxel - Svartbäcken Nedre. I Jädraås fortsätter arbetet med att lägga plåt på den nya vagnhallens tak.

Foto: Kjell Ollashed
Lövsugen i arbete
(Publ den 11 juli 2017)
Den nya lövsugen är satt i arbete. På bilden där det dock inte löv som sugs upp utan bark och annat fnas på verkstadsgården i Jädraås.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 26
(Publ den 3 juli 2017)
Trafiksäsongen har nu tagit fart på riktigt och söndag 2 juli inleddes två-tågstrafiken, dvs trafik med två ångloksdragna tågsätt. 

I verkstaden fortsätter arbetet med vagn Co 90 och sommarens banarbete har förberetts genom att en antal slipers som ska läggas in mellan Tallås grusgropsväxel och Svartbäcken Nedre har körts ut. 

Foto: Björn Kymrér
Stöd från Anna & Per G Berggrens stiftelse
(Publicerat den 3 juli 2017)
Från Anna & Per G Berggrens stiftelse i Ockelbo ha JTJ fått ett bidrag på 10 000 kr. Vi kan glädjas åt det återkommande ekonomiska stöd till vår verksamhet som stiftelsen ger och JTJ tackar för årets bidrag. Tidigare har bidraget bland annat använts till renovering av fönster på våra byggnader, ett jobb som ständigt pågår.
Midsommar och trafikstart
(Publ den 25 juni 2017)
Traditionsenligt tåg för byns midsommarfirare kördes på midsommarafton. Resan gick Jädraås-Svartbäcken Nedre och åter och lika traditionsenligt som tåget var det Mallet-lok nr 12 som drog. Denna gång bestod tåget av fem boggivagnar (Co 1004+BCo 4+Co 79+Co 119+BCFo 2) och blev därmed längre än den hinderfria spårlängden i Svartbäcken Nedre. Stationen var därför bevakad och lokomotorn NKlJ Z4p 2 assisterade med rundgången.

Söndagen den 25 juni var det så dags för den ordinarie trafikens start. Lok 4 fick dra våra skinande teakvagnar Co 1004 och BCo 4 i tre tågpar. Nya Café Mallet i Tallås slog upp portarna och som vanligt blev det kö av fikasugna.

Foto: Björn Kymrér
Back to content | Back to main menu