Hänt - och på gång - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Hänt - och på gång

KBJ C 1302: sidoplåtar kommer på plats
(Publicerat den 5 aug 2018)
Som rapporterats tidigare har korg och ram på Kalmar-Bergavagnen C 1302 separerats. På så sätt underlättas arbetet att laga ramen, som är i dålig kondition i vagnens ena ände.

Men det händer saker med korgen också, bland annat börjar sidoplåtarna komma på plats igen och det hela ser inte längre ut som ett tomt skelett. Till detta kommer fortsatta jobb ned att lacka fönsterramar.

Foto: Björn Kymrér
KBJ C 1302: korg och ram separerade
(Publicerat den 2 aug 2018)
Som en del i renoveringen av Kalmar-Bergavagnen C 1302 har vagnskorgen separerats från ramen. Lyftet genomfördes den 31 juli. Travarna av slipers för domkrafterna var redan gjort tidigare, så även hade säkerställts att alla bultförband som höll vagnskorgen vid ramen var lossade.

Korgen lyftes och pallades så att ramen kunde rullas ut. Med sliprar pallades räler upp under korgen i rambalkarnas ställe. Den tillfälliga uppallningen togs bort och vagnskorgen sänktes sedan ned på "rälsen" till bekvämare arbetshöjd för den fortsatta renoveringen och ramen kan nu rustas (svetsas) och färdigställas i annat utrymme.

Det hela avlöpte utan missöden och var gjort på några timmar.

Foto: Kjell Ollashed
Tallåsbron vaxbehandlas
(Publ den 31 juli 2018)
Det pågår underhållsarbete på Tallåsbron. Det första brospannet är vaxbehandlat och plattformen har flyttats till det andra brospannet som nu står på tur för vaxning.

Foto: Kjell Ollashed
Bilder från Stora Tåghelgen 2018
(Publicerat den 27 juli 2018)
Stora Tåghelgen 2018 blev annorlunda på grund av den extrema brandrisken som medförde att vi inte körde några ångloksdragna tåg. Bilder från tre dagar där dieselloken dominerade finns här.
Bidrag till fönsterrenoveringar
(Publicerat den 18 juli 2018)
Anna & Per G Berggrens stiftelse har beviljat JTJ ett bidrag på 12 000 kr att användas för fortsatt renovering av fönster, i första hand dom i verkstaden.
JTJ tackar stiftelsen för bidraget.

Foto från förra årets fönsterreparationer: Björn Kymrér
Banarbetsveckan juli 2018
(Publicerat den 13 juli 2018)
En rapport i text och bilder om banarbetsveckan 9-13 juli 2018, fångad av Kjell Ollasheds kamera och penna finns här.
Instängda vagnar befriade
(Publ den 13 juli 2018)
Rivning av den raserade vagnhallen ("hangaren") pågår och den sista vagnen som blev instängd efter vinterns snökaos kunde utan missöden köras ut i det fria. Det innebär bland annat att SRJ Co 119, en kapacitetsstark personvagn, åter är tillgänglig.

Foto: Kjell Ollashed
Rapport lok nr 8
(Publ den 9 juli 2018)
Arbetet med renoveringen av lok 8 har nu gått in i en ny fas. Loket har blivit av med både hytt och tender och bogserats ut för rengöring av maskineri och ramverk.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 27
(Publ den 2 juli 2018)
Inför sommarens banarbetsvecka har slipers kapats från normalspårsbredd till smalspårsdito. I Tallås har ännu kortare slipers byts i vändskivegropen, d v s slipers under rälen som skivan rullar på.

Söndag 1 juli var det premiär för trafik med två tågsätt och möten i Tallås. Tåguppehållen i Tallås utnyttjas förstås av passagerarna för fikapaus men även tågpersonalen har sin lunch här. Matleveransen från köket i Jädraås är en viktig uppgift, som fått komma med på bild denna gång.

Fler bilder från trafiken finns här.

Foto: Björn Kymrér
Vindkraftbidrag till takreparation
(Publicerat den 2 juli 2018)
Från Jädraås vindkraftfond har JTJ fått bidrag på 15 000 kr för att slutföra reparation av läckande tak på stationshuset i Jädraås. Det är på takdelen mellan åsarna på östra gaveln som vatten trängt in och orsakat skador.

JTJ riktar ett tack till fonden för bidraget, som är en del av de medel som avsätts från vindkraftsproduktionen och som föreningar m fl i Jädraås kan söka stöd från.
Välbesökt säsongspremiär
(Publ den 25 juni 2018)
Precis sex månader före julafton inleddes årets sommartrafik på JTJ söndagen den 24 juni. De tre ångtågsturerna kompletterades med ett kombinerat dieselloksdraget gods- och brandbevakningståg som "kryssade" fram mellan persontågen. Det innebar att även Pallanite var bemannat med tågklarerare/"stins" för att klara tågmötena där.

Långt fler resenärer än vad som brukar vara normalt första trafikdagen kunde noteras. Jädraås behöver fler parkeringsplatser!

Foto: Kjell Ollashed
Lok 8: Rengöring av ramverket
(Publicerat den 25 juni 2018)
Även om ångtågstrafiken nu startat får vi inte glömma bort allt annat som också görs, t ex i verkstaden. Några bilder på aktuella aktiviteter: Ramen/underredet till Mallet-lok nr 8 har börjat göras ren, vilket är praktiskt att göra nu när själva ångpannan befinner sig i Mariestad.

På verkstadsgården pågick sågning och i Tallås lossades slipersstumpar som ska läggas in under den räl på vilket vändskivan rullar.

Foto: Björn Kymrér
Midsommartåg med dubbla ånglok
(Publicerat den 23 juni 2018)
Traditionsenligt bjuder JTJ alla Jädraåsbor med gäster på extra ångtåg på midsommaraftonen. Normalt är det Mallet-lok nr 12 som drar det långa tåget men i år valdes en annan lösning, nämligen lok 4 och 9 tillsammans, dessutom kopplade hytt mot hytt. Omväxling förnöjer som bekant.

Foto: Björn Kymrér
Bidrag till hjulsvarvning
(Publ den 19 juni 2018)
Riksantikvarieämbetet har nu fördelat årets bidrag för kulturarvsarbete dit arbetslivsmuséernas verksamhet räknas. JTJ har fått 75 000 kr för svarvning av hjulen på lok 8.
Översyn av vändskiva
(Publ den 17 juni 2018)
Vändskivan i Tallås används normalt för vändning av småloken (2, 4 och 9), som alltså får gå med aktern först ner från Svartbäcken Nedre. I samband med fikauppehållet i Tallås vänds sedan loket så skorstenen åter finns i färdriktningen.

Inför sommarens trafik har skivan nu fått översyn.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 23
(Publ den 10 juni 2018)
Denna veckorapport innehåller två bilder som visar att arbetet med Kalmar-Bergavagnen pågår. Reglarna i vagnskorgens stomme förankras i varandra och en dörr är på väg att bli som ny.


Foto: Björn Kymrér
Lok 8: bidrag till hjulsvarvning
(Publicerat den 6 juni 2018)
Sigrid Göranssons stiftelse i Sandviken har bidragit med 75 000 kr till svarvning av hjulen på lok 8. Under vintern och våren har dessutom föreningens medlemmar och andra bidragit med cirka
50 000 kr för samma ändamål.

JTJ tackar Sigrid Göranssons stiftelse för att dom ännu en gång stödjer oss och renoveringen av lok 8. Detta tack riktas givetvis även till övriga som bidragit.
Jädraåsrapport vecka 22
(Publ den 4 juni 2018)
Lördag 2 juni hölls introduktionsdagen för medlemmar som är sugna på att bli aktiva i trafiktjänsten. 11 personer i varierande åldrar mötte upp och fick en översiktlig genomgång av säo, rundvandring i Jädraås, lunch och en tågtur till Svartbäcken nedre och åter.

Bland de 11 fanns intresse för biljettförsäljning, biljettklippning och bromsartjänst och vi ska förstås följa upp och se till att dom kommer in i verksamheten under sommaren.

Denna rapport innehåller ytterligare några bilder från veckans sågningsarbete där gänget kämpade tappert i värmen. Nu har vi i alla fall bräder i lämpliga dimensioner för kommande arbeten, bland annat att förstärka taket på bodlängan som delvis kollapsade av snön i vintras. Dessutom till vagnhallen som så småningom ska ersätta den likaledes kollapsade "hangaren".

Lok 4 och 9 har proveldats inför kommande trafik och tillsammans med 12:an har vi nu sommarens trafiklok klara för tjänstgöring. Lok 2 KORSÅN vilar ännu i verkstaden med anledning av pågående tubbyte

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
Mobilt sågande
(Publ den 31 maj 2018)
Med hjälp av ett mobilt sågverk har träden som tidigare stod bakom verkstaden nu förvandlats till bräder i lämpliga dimensioner för kommande användning.

Även om vädret är sommar med stort S kapitulerade en isklump utanför verkstadens norrvägg först den 25 maj!

Foto: Håkan Nordenadler
Jädraåsrapport vecka 21
(Publ den 28 maj 2018)
Dom allra sista bitarna i stommen på ena sidan av KBJ-vagnen är nu på plats. I huvudsak är det nytt virke som använts men på några ställen har dom gamla bitarna varit i sådant skick att dom kan återanvändas.

Just nu förbereds sågning av dom träd som fällts, bland annat kommer ytterligare måttbeställda delar till KBJ-vagnen att sågas till.

Rivningen av dom sorgliga resterna av "hangaren", som knäcktes av snötyngden i vintras, har påbörjats.

Foto: Björn Kymrér
Premiärtåg med lok 12 i centrum
(Publicerat den 28 maj 2018)
Det mesta kretsade kring Mallet-lok nr 12 när årets första tåg kördes lördag 26 maj. Det blev många fotostopp längs linjen under de två turer som kördes på beställning för 24 utländska tågfotografer. Till och med sjösattes en roddbåt vid Finkelboda hållplats så deltagarna kunde fotografera utifrån sjön.

Förutom tågåkning visade vi runt i lokstall och verkstäder i Jädraås och såg även till att gruppen fick  lunch och kaffe i restaurangvagnen, som stod uppställd på stationen i Jädraås.

Egentligen började JTJ-besöket redan sent på fredagskvällen då lok 12 stod uppställt på vändskivan i Jädraås för "nattfotografering".

Det var en mycket nöjd grupp som lite motvilligt lämnade JTJ och lok 12 när arrangemanget var över.

Foto: Björn Kymrér
Nu eldar vi på!
(Publ den 20 maj 2018)
Nu eldar vi på inför årets första ångtåg! Det är lok 12 som blir först ut på banan i år och loket har därför eldats på och putsats upp inför premiärturen nästa helg.

Dessutom några bilder från avverkningen bakom verkstaden och inkörningen av de fällda träden till verkstadsgården där dom så småningom ska sågas till.

I Lillån porlar vattnet glatt, betydligt trevligare än all snö...

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 19
(Publ den 15 maj 2018)
Nu är det i alla fall nästan snöfritt i Jädraås men den havererade vagnhallen står som ett sorligt minne över vinterns härjningar. Utanför verkstadsområdet pågår fällning av träd som så småningom ska ge oss virke för kommande behov, till exempel en ny vagnhall.

Inomhus rustas ångloken på och gänget som sköter om säkerhetsbesiktningen av vagnarna jobbar för fullt på spår 1 i stora verkstaden, ett spår som är försett med grav. I måleriet doftar det av lack och det är trädetaljer till KBJ-vagnen och SRJ Co 79 som nu glänser ikapp med vårsolen.

Årets första tur per räls till Tallås har också klarats av.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
Snöröjningen drar västerut
(Publ den 8 maj 2018)
Några bilder från vecka 18. Reparation av de knäckta takbjälkarna på förrådsbodarna vid verkstaden gjordes sista april, vagnbesiktning pågår för fullt och även i Tallås fick snösmältningen hjälpas på traven med lastmaskinen. Snöröjningen har dragit västerut med andra ord.

Jädraås traditionella valborgsfirande fick ställas in då den stora snömängden hindrat från att åstadkomma en majbrasa av värdig storlek. Det hindrade dock inte JTJ att ordna en alternativ brasa på verkstadsgården.

Foto: Björn Kymrér
Godsvagn skrotad
(Publ den 2 maj 2018)
Godsvagnen N nr 183 från Byvalla-Långshyttans Järnväg har fått donera bl a det som sitter under själva ramen till Kalmar-Bergavagnen C nr 1302. Av N 183 återstår därför ingenting och vagnen är nu formellt skrotad. Liknande vagnar finns dock kvar i våra samlingar.

Foto: Håkan Nordenadler
Förrådstak snabbreparerat
(Publ den 2 maj  2018)
Den stora snömängden knäckte ett antal takbjälkar på bodlängan (förråd) på verkstadsgården i Jädraås knäckts och taket var på väg att rasa in. Efter en snabb reparationsinsats är nu faran över.

Foto: Anders Tholsson
JTJ grävs fram
(Publ den 29 april 2018)
Snölägesrapport från den 28 april. Plattformarna vid Tallås station är nästan snöfria, men på banan ligger fortfarande av skotertrafik packad snö kvar, och med några minusgrader under natten bar snön fortfarande någorlunda att gå på.

Jädraån flödar under den nästan snöfria Tallåsbron och nedströms fyller Lillån på flödet. Några snölastbrutna grantoppar ligger över spåret på väg upp mot grusgropsväxeln.

På bangården i Jädraås ligger en hel del snödrivor kvar, dels efter vinterns snöröjning, men också efter snöras från tak. Lastmaskinen får tas till hjälp för att skotta, eller snarare gräva, fram spåren och påskynda snösmältningen för att göra banan tillgänglig för trafik; det återstår nu mindre än en månad till den första beställningskörningen.

Foto: Kjell Ollashed
Ersättningshall planeras
(Publ den 29 april 2018)
Som bekant har vintern inte varit nådig mot JTJ. Vagnhallen på verkstadsgården, "Hangaren", har kraschat och skorstenarna på Gjuteristallet sveptes ned av snön och ligger på marken nedanför. Som lök på laxen har ett antal takbjälkar på bodlängan på verkstadsgården knäckts och taket är på väg att säcka ihop.

När det gäller "hangaren" kan konstateras att den är förlorad och vid lämpligt tillfälle kommer den att rivas och förvandlas till skrot. Det är trist med tanke på allt arbete som lagts ner på den.

Behovet av spårutrymme under tak är lika stort som tidigare och  styrelsen har ställt sig positiv till ett förslag på en ersättningshall på samma ställe. En hall av mer konventionell typ, som till stor del bygger på att virke till bl a takstolar och panel hämtas från vår egen skog.

Bilden visar det numera vågformade taket på bodlängan på verkstadsgården. Foto: Björn Kymrér
KBJ C 1302: Hjulen snyggas upp
(Publ den 25 april 2018)
Tre bilder från jobben på KBJ-vagnen. Stommen på ena vagnsidan är nu klar och hjulen som donerats från en annan vagn, nämligen BLJ N 183, snyggas upp.

Foto: Björn Kymrér
Våren är på väg!
(Publ den 16 april 2018)
Nu har våren kommit så långt att översta delen av staketpinnarna i Tallås tittar fram ovanför snökanten - det tar sig!

Även "pinnarna" som utgör stommen till korgen på KBJ-vagnen har blivit fler och arbetena med bl a vagnens fönster fortsätter

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 14
(Publ den 8 april 2018)
Snön har nu börjat glida av taket på Järnvägsverkstaden och snömassorna från taket begränsar framkomligheten in till verkstadsplanen. Vad snön ställt till med på vagnhallen granne med verkstaden har redan rapporterats.

Men allt är inte elände. I målarverkstaden har det blivit lite mer arbetsutrymme sedan den färdigrustade träkolsvagnen L 209 rullats ut.
Arbetet med Kalmar-Berga-vagnen fortsätter, och till vagnens vänstersida tillpassas nu den sista sidostolpen. Det är en hel del finsnickeri med att få alla spår och urtag att noggrant passa mot alla mellanstycken, som i de flesta fall kan återanvändas.

Fönsterbågarna är renslipade, vinkelbeslagen är återmonterade och målade. Till skadade fönsterbågar måste i vissa fall nya stycken tillverkas.

Foto: Kjell Ollashed (KO) och Björn Kymrér (BK)
Vagnhall allvarligt skadad av snö
(Publ den 7 april 2018)
Efter ett par dagar med regn och blötsnö har det vita på på taken på våra byggnader i Jädråas börjat röra på sig. Tyvärr har det inneburit att delar av taket till den nya vagnhallen (hangaren) bakom verkstaden inte har hållit för tyngden utan knäckts och rasat samman.

Vi undersöker nu skadorna på byggnaden, klart är dock att dom vagnar som står där ser ut att ha klarat sig. Det gäller bl a personvagnen SRJ Co 119.

Foto: Christer Bringemark
Träkolsvagnen L 209 har rullat ut
(Publicerat den 1 april 2018)
Träkolsvagnen DONJ L 209 har nu rullat ut i vårvintersolen med nytt friskt virke i skrovet.

Träarbeten dominerar verkstadsjobben just nu, dels färdigställandet av L 209 men också att bygga upp Kalmar-Bergavagnens sidor och renovera sådant som kan återanvändas.

Foto: Björn Kymrér
Årsmöte och vagnarbeten
(Publ den 27 mars 2018)
Söndagen den 25 mars höll JTJ årsmöte i Folkets Hus. Något så ovanligt som nyval av föreningens kassör genomfördes - senast det hände var för 25 (!) år sedan. Att önska dra sig tillbaka efter så många år med den viktiga sysslan är fullt förståeligt.

På mötet meddelade trafikchefen att JTJ efter ansökan hos Transportstyrelsen fått ett s k Nationellt trafiksäkerhetstillstånd, en förutsättning för att man ska få bedriva tågtrafik i fortsättningen. Det nya tillståndet ersätter ett gammalt. Utöver detta tillstånd för själva trafiken har JTJ också tillstånd att förvalta infrastrukturen, d v s själva spåranläggningen.

Efter mötesförhandlingarna berättade Lars Hegestad om sitt liv som modellbyggare och han förevisade också ett antal modeller av DONJ-fordon.

I verkstaden fortsätter arbetena på Kalmar-Bergavagnen med tillhörande detaljer och på träkolsvagnen L 209.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Anders Tholsson (AT)
Jädraåsrapport vecka 11
(Publ den 18 mars 2018)
I målarverkstadens värme fortsätter träarbetena med träkolsvagnen L 209 och Kalmar-Bergavagnen, bland annat har den senare nu återfått delar av stommen på ena sidan. I den betydligt svalare stora verkstaden pågår arbete med att väcka en svarv till liv och utomhus är det strålande vinterväder.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Anders Tholsson (AT)
Jädraåsrapport vecka 10
(Publicerat den 12 mars 2018)
Det har i vanlig ordning fallit snö i Jädraås under veckan som gått, men det bjuds stundtals uppehållsväder och solen gör tappra försök att lysa igenom molntäcket. Att ta sig in till inomhusaktiviteterna i målarverkstaden är dock inget problem.

De smidda tuberna till Korsån har transporterats in till målarverkstaden för renslipning av de smidda ändarna, sedan en invändig fasning innan tuberna läggs upp för montering.

Till Kalmar-Berga vagnen fortsätter tillverkning av sidoreglar för vagnssidan. Reglarna provmonteras och justeras innan sidosektionerna limmas på plats. Det pågår samtidigt ett arbete att renovera alla fönster och fönsterramar, putsa upp de beslag som kan återanvändas. På träkolsvagnen DONJ L 209 fortsätter virkesbytet.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
Lägesrapport lok 8
(Publ den 5 mars 2018)
Arbetet med pannan till lok 8 bedrivs på sparlåga enligt överenskommelse med Masma i Mariestad, andra för verkstaden mer prioriterade arbeten får gå före. Här kommer två statusbilder som visar inpassning av övergången mellan rundpannan och ytterfyrboxen.

Foto: Bo Johnsson
Värmande jobb i vinterkylan
(Publ den 5 mars 2018)
Lördag  3 mars: Det hade aviserats aktiviteter i Järnvägsverkstaden och i den i övrigt öde verkstaden avslöjade röken från smedjan var aktiviteterna pågick.

Några eldsjälar(!) samlade runt härden fann väl lite värme i den ouppvärmda verkstaden; utetemperaturen var på morgonen åtta minusgrader och det var knappast varmare i smedjan, det syns om inte annat på ångan från utandningsluften. Det som skulle göras var att glödga och smida till ändarna på tuberna till KORSÅN.

I Målarverkstaden fortsätter arbetet med Kalmar-Berga vagnen. Med nya sidoreglar och andra trädetaljer byggs ny stomme till vagnssidan upp sektion för sektion, men det finns fortfarande arbete kvar med att rensa och putsa de delar som rivits bort från vagnen. Samtidigt pågår också byte av trävirket på DONJ L 209.

I Tallås ligger snön djup... Ja, det är extremt mycket snö i Jädraås också - det känns nästan om vi får snabbrusta snöplogen inför trafikstarten!

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
JTJ-Nytt nr 1-2018 på väg
(Publ den 3 mars 2018)
Nr 1-2018 av föreningens tidning JTJ-Nytt är nu på väg till läsarna. Detta nummer innehåller bland annat verksamhetsberättelse för 2017 och material till årsmötet, som hålls i Jädraås Folkets Hus söndag 25 mars 2018 kl 13.00.

Alla JTJ-medlemmar är varmt välkomna till årsmötet.
Jädraåsrapport vecka 8
(Publ den 25 febr 2018)
Några bilder från verkstadsarbetena vecka 8. Jobben handlar om att renovera och nytillverka delar till "Kalmar-Bergapusslet" och bl a måla på träkolsvagnen DONJ L 209.

Foto: Björn Kymrér
Back to content | Back to main menu