Hänt - och på gång - Jädraås-Tallås Järnväg

Till innehåll

Huvudmeny:

Hänt - och på gång

JTJ verksamhetsplan år 2017
Plan över årets verksamhet finns här.
Lok 8: Rapport från Mariestad
(Publ den 28 mars 2017)
Då pannan ankom till Masma i Mariestad vidtog tät-svetsning av de bultar som håller pannsadel och glidsko mot pannan. Likaså svetsades dubblingsplåtarna som ligger mellan pannsadel och rundpanna. Samma gjordes med dubblingsplåten mellan glidsko och rundpanna. De svetsades mot rundpannan.
 
Yttereldstaden skars av ovanför bottenringen och eldstadsöppningen frilades. Därefter kunde eldstaden tas ut.
 
Den förtillverkade delen till övergången mellan yttereldstaden och rundpannan har börjat passas till. Den tillverkades vid det tidigare Masma-besöket.
 
Det som nu står närmast i tur är att tjockleksmäta yttereldstaden för att se hur mycket plåt som skall bytas, samt att börja tillverka delar till fyrboxen. Delar till ny sotskåpsfront och sotskåpslucka har förtillverkats i Delsbo och sändes med till Masma för vidare bearbetning.
 
För tillfället ligger arbetet nere då Masma har full verksamhet med att tillverka andra pannor. Möjlighet till sådan paus ingår i avtalet.

Foto: Bo Johnsson
I väntan på målarväder
(Publ den 27 mars 2017)
Nu väntar vi på målarväder. När temperaturen blir den rätta startar ommålningen av Jädraås stationshus, ett arbete som naturligtvis inleds med att den gamla färgen skrapas bort. Först ut blir sidan mot spåren.

Arbetet utförs av en entreprenör och bekostas med det stora ekonomiska stöd som JTJ har fått från Länsstyrelsen, Region Gävleborg och Jordbruksverket.
Lyfter man blicken lite så syns det tydligt att stationshusets fasad är i behov av målning. Den nedre delen mot spåren har dock förtjänstfullt målats av medlemmar tidigare - skillnaden framgår på bild nedan. Linoljefärg används och arbetet följs av antikvarie från Länsmuseet.

Även i Tallås inväntas också vårvärme så att caféets nya serveringsdel kan målas och de nya snickerierna som tillverkats under vintern, kan komma på plats.

Inne i målarverkstaden är det dock målarväder året om! De senaste dagarna har det varit många arbetssugna där som jobbat med restaurangvagnen So 74. och ägnat sig åt bland annat målning av ramverket och färdigställande av dom sista fönstren.
Vårsol över Tallås
(Publ den 19 mars 2017)
Vårsolen lyser över Tallås och i Jädraås fortsätter fönsterjobben på restaurangvagnen So 74 och iordningsställandet av lövuppsamlingsekipaget Qo 20011.

Foto: Björn Kymrér
Restaurangvagnsrapport vecka 10
(Uppdaterat den 13 mars 2017)
Några aktuella bilder som visar läget med restaurangvagnen So 74. Renoverade och lackade fönster kommer på plats och sanering av gammal färg och rost på ramen fortskrider.

Uppdaterat med flera bilder.

Foto: Björn Kymrér
Stöd till barn- och ungdomsverksamhet
(Publicerat den 7 mars 2017)
Sigrid Göranssons Stiftelse i Sandviken har beviljat JTJ ett stöd på 50 000 kr till verksamhet riktad mot barn och ungdomar. Bidraget ska bland annat användas för att erbjuda förmånliga priser för barn och vuxna som reser tillsammans, en rabatt som vi hade redan förra sommaren och var mycket uppskattad. Syftet med rabatten är att flera unga ska åka ångtåg i Jädraås och uppleva en del av Gästriklands historia.

JTJ tackar stiftelsen för bidraget.

Foto: Ulrich Döhler
KBJ C 1302: Renoveringen förbereds
(Publ den 27 februari 2017)
Renoveringen av personvagnen KBJ C 1302 har ännu inte börjat, däremot en del förberedelser. Första steget är att sätta ihop en projektplan och en första besiktning av vagnen har gjorts. När den så småningom flyttas från Gjuteristallet till verkstaden i Jädraås kan vi på allvar se vad som måste göras för att förvandla den gamla cykelverkstaden till vagn igen. Att bl a nya hjul och fjäderpaket krävs vet vi redan men en hel del invändiga träarbeten väntar.

KBJ C 1302 besiktigas. Foto: Björn Kymrér
Lok 8: Arbetena i Mariestad har startat
(Publicerat den 19 februari 2017)
Masma i Mariestad har nu börjat med 8:ans panna, därmed är projektet inne i nästa fas. Det är tätsvetsning av bultarna till pannsadel och glidsko som det nu gäller, samt svetsning av dubblingsplåtarna mot rundpannan.

Foto: Bo Johnsson
Tank monteras bort
(Publ den 18 febr 2017)
Arbetet med lövuppsamlingsekipaget fortsätter, nu monteras tanken på NKlJ Qo 20011 bort så det delvis nykonstruerade flaket kan placeras på underredet.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 6
(Publ den 12 febr 2017)
Några glimtar från veckans verkstadsjobb. Lövuppsamlingsflaket växer fram och på restaurangvagnen So 74 fortsätter återmonteringen av fönster och lister.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 5
(Uppdaterat den 14 febr 2017)
Den stora tankvagnen NKlJ Qo 20011 (tillverkad av AGEV Gävle, 1964) har tagits in i verkstaden. Underredet ska bli plattform för lövuppsamlingsflaket, vilket innebär att tanken ska plockas bort.

Bland övriga aktuella jobb märks att restaurangvagnen So 74 återfår sina renoverade fönster.

Foto: Björn Kymrér
Lok 8: ångpannan åter i Mariestad
(Publ den 2 februari 2017)
Ångpannan på lok 8 har nu transporterats från Jädraås till Mariestad och MASMA kommer att påbörja de fortsatta jobben omgående.
Bilden visar pannan lastad och resklar i verkstaden i Jädraås.

Foto: Bo Johnsson
Jädraåsrapport vecka 4
(Publicerat den 29 jan 2017)
Den öppna godsvagnen DONJ Nm 93 har nu lämnat verkstaden efter renovering, därmed är både 93 och 96 klara att användas. På det lediga spåret i målarverkstaden har flaket från SYD 880 rullats in. SYD 880 var registreringsnumret på vår kranbil då den var riktig lastbil. Flaket ska anpassas för uppsamling av löv och skräp från banan.

I övrigt arbetas det flitigt med bl a So 74 och lok 8 och 9. Ångpannan på lok 8 väntar på att transporteras till Mariestad igen, denna gång för att förses med förses med ny fyrbox, främre panngavel och sotskåp. Dock måste arbetet på pannan tidsmässigt fasas in i MASMAs övriga jobb innan den åker iväg från Jädraås.

Foto: Björn Kymrér
Flakvagn för lövinsamling
(Publ den 23 jan 2017)
Som en del i lövsugsprojektet ska ett lastbilsflak, som ursprungligen satt på vår nya kranbil innan den byggdes om, placeras på ett vagnsunderrede och ta hand om löv och skräp som sugs upp. Flakets tippfunktion kommer väl till pass när det ska tömmas.

Så här års är det dock snö som samlats på flaket, som ännu bara står provisoriskt på en annan vagn än den som ska bära flaket när allt är klart.

Foto: Björn Kymrér
9:an åter ett riktigt linjelok
(Publ den 16 jan 2017)
Lok 9 TALLÅS är åter ett riktigt linjelok nu när dom gula linjerna på hytt och sidotankar målas på igen.

Utöver målningen på 9:an fortsätter arbetena med restaurangvagnen So 74 och godsvagnen Nm 93.

Foto: Björn Kymrér
Småfordonsnyheter
(Publ den 9 jan 2017)
Under våren kommer vi att låta sy upp suffletten till BLJ-dressinen (”Chevisen”) så att den är klar till sommarsäsongen. Bidrag till detta har vi tidigare fått från Riksantikvarieämbetet. Samtidigt låter vi smida de fästen som behövs för remmarna som håller suffletten uppe. I sommar skall ”Chevisen” vara helt klar och rulla en del.

Vår dressinspecialist har under ett antal år letat efter den Ford sidventilmotor med växellåda som skall sitta i vår Berg-dressin av 124-typ. Den Volvo B18 som sitter där nu skall naturligtvis bort för den är ju helt fel. Det visade sig vara förvånansvärt svårt att hitta en Ford motor men nu har det till slut lyckats, se bild. 124:an har sedan många år stått undanställd men efter att den nya motorn kommit så blir det kanske lite jobb på den medan Grållan (DONJ-dressin av Bergbolagen typ 113) får vänta lite. Arbetet med att plocka ihop Grållan ser dock lovande ut.

Foto: Björn Kymrér
DONJ Nm 96 rullade ut
(Publ den 1 jan 2017)
Första fordon ut för i år var den nyrenoverade godsvagnen DONJ Nm 96 som rullade ut från verkstaden på nyårsdagen. Inte det minsta snöhinder fanns, vilket väl inte hör till vanligheterna i Jädraås. Lite snö finns det i alla fall i Pallanite och västerut längs banan.

Bilderna visar mellandagarnas arbeten med Nm 96, So 74 och lok 9. På 9:an maskades inför målning av de gula linjerna på hytt och sidotankar.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 50
(Publ den 18 dec 2016)
Några bilder från vecka 50 där det bland annat jobbats vidare på So 74.

Foto: Björn Kymrér
DONJ Nm 96 pusslas ihop
(Publ den 15 dec 2016)
I målarverkstadens värme pusslas botten till DONJ Nm 96 ihop. Bakom står lok 9 och det är tänkt att loket ska återfå dom gula linjerna på hytten och sidotankarna, linjer som aldrig kom på plats igen vid förra ommålningen.

Foto: Björn Kymrér
Skorstensrenovering klar
(Publ den 15 dec 2016)
Första etappen i renoveringen av Jädraås stationshus är klar. Det är skorstenarna som tätats och fått nya beslag. Taket har också kompletterats med nya takstegar och gångbryggor enligt nutida säkerhetskrav. Jobbet är besiktigat av representant från Länsmuseet och fick godkänt.
Jädraåsrapport vecka 48
(Publ den 4 dec 2016)
Även dörrarna på restaurangvagnen So 74 får sig en välbehövlig uppfräschning. Invändigt målas taket. Lok 9 har fått ett nytt trägolv i hytten, ännu så länge utan några skoavtryck... På Jädraås stationshus har nu muraren gjort sin del i skorstensrenoveringen, nu återstår bara plåtslagerijobbet.

Foto: Björn Kymrér (BK) resp L-O Westerberg (LOW)
Fönstrens tid äro icke förbi
(Publ den 21 nov 2016)
Fönstrens tid äro icke förbi, därför arbetas det friskt med fönster till både fastigheter och So 74, inkl vagndörrar och deras fönster. 

Lok 9 TALLÅS förses med nytt trägolv i hytten. I den nya servicebyggnaden med bl a toaletter i Jädraås, har nu golv lagts in. Nästa moment är väggpaneler och VVS-installationer. I Jädraås har muraren förberett skorstensreparationerna.

Foto: Björn Kymrér
Vintern är här!
(Publ den 6 nov 2016)
Vintern har nu anlänt till JTJ, vilket inte hindrat från utomhusjobb på Näs-ladan i Jädraås där vindskivor bytts. Även Röda Längans tak har varit föremål för en del underhållsinsatser.

Inne i verkstadsvärmen fortsätter arbetena med bl a renovering av fönster från So 74 och Co 90.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 43
(Publ den 30 okt 2016)
Höstens snickerijobb i café Mallet är nu avslutade: nytt golv och innertak samt nya väggar är på plats.

På So 74 fortsätter arbetena med fönster och dörrar och rostsanering av ramverket. Lok 8 närmar sig transporten till MASMA i Mariestad och nästa fas i renoveringen.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 42
(Publ den 23 okt 2016)
Några snöflingor i luften har siktats i Jädraås, det sista av vinterinpackningen görs. I café Mallet har nya innerväggar kommit på plats och nere i Jädraås fortsätter fönster, dörrar m m på So 74 att monteras ner. Dessutom har den nya högtryckstvätten provats. Tvätten har förstås många användningsområden men kommer väl till pass när underredet på lok 8 ska göras rent.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 41
(Publ den 17 okt 2016)
Caféombyggnaden i Tallås pågår för fullt - golv, väggar och innertak växer fram. I verkstaden jobbar man som bäst med att ta hand om alla fönster från So 74 och Co 90 som plockats ut.

Upprustningen av Jädraås stationshus har påbörjats, invändigt i alla fall. Den fuktskadade personaltoaletten har rivits ur.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Anders Tholsson (AT)
Jädraåsrapport vecka 40
(Publ den 9 okt 2016)
Förvandlingen av den tidigare köksdelen i café Mallet i Tallås till ett nytt serveringsutrymme fortsätter.

I Jädraås har alla fönster i Co 90 tagits bort och fönstergluggarna försetts med skyddande plast och även en presenning har lagts över vagnen. Co 90 står nu i vagnhallen. I måleriet står istället So 74, som även den blir av med sina fönster.

Foto: Björn Kymrér
Restaurangvagnar fräschas upp
(Publ den 2 oktober 2016)
Vagnarna i vårt restaurangvagnståg, So 74 och Co 90, behöver fräschas upp efter 20 års användning. Därför togs Co 90 in i verkstaden och alla fönster monterades bort. Fönstren kommer att renoveras i vinter medan vagnen flyttas tillbaka till vagnhallen. I måleriet kommer däremot So 74 att få tillbringa vintern. Även här ska fönstren renoveras, dessutom ska elsystemet moderniseras och en allmän uppsnyggning ske.

Foto: Anders Tholsson
BLJ BCo 4 ute i höstsolen
(Publ den 2 okt 2016)
BLJ BCo 4 har lämnat målarverkstaden - för nu är den i det närmaste klar. Några småjobb invändigt återstår, liksom städning och säkerhetsbesiktning men till nästa sommar ska det vara i trafik igen. Då fyller vagnen 100 år dessutom. Bilderna visar när vagnen kom ut i höstsolen och kördes upp till Tallås för vändning 1 oktober.

Foto: Björn Kymrér
8:ans panna fylls på
(Publ den 2 okt 2016)
8:ans panna ser nu ganska välfylld ut när det gäller pengar till den pågående renoveringen. Pannan kommer att skickas till MASMA i Mariestad för fortsatta arbeten kring kommande årsskifte.
Jädraåsrapport vecka 38
(Uppdaterat den 25 sept 2016)
Utöver slipersbytet hände det förstås även andra saker under vecka 38. Här några bilder från dessa aktiviteter.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Örjan Brandt (ÖB)
Stort stöd till stationshusupprustning
(Publicerat den 23 sept 2016)
JTJ får ett stort ekonomiskt stöd för upprustning av stationshuset i Jädraås. Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Jordbruksverket bidrar med inte mindre än 90% av den totala kostnaden på 860 000 kr för renovering av skorstenarna och ommålning av fasaden.

Medlen kommer bland annat från det s k Landsbygdsprogrammet, som till betydande del finansieras ur EUs budget.

Det innebär att vi nu kan påbörja denna angelägna upprustning. Skorstenrenoveringen beräknas ske i år medan målningen får anstå till våren 2017. Huvuddelen av arbetena kommer att köpas in av utomstående.

Foto: Kjell Ollashed
Mer pengar till lok 8
(Publ den 20 sept 2016)
JTJ får ytterligare ekonomiskt stöd för det fortsatta arbetet med att renovera ångpannan på lok nummer 8. Denna gång är det de Göranssonska Stiftelserna i Sandviken som bidrar med tillsammans 200 000 kr.

För JTJ betyder det ännu ett viktigt stöd i arbetet att få lok 8 i drift igen. Ytterst är det också är ett bidrag till vår strävan att förvalta det kulturhistoriska arvet kring järnvägen och framväxten av järnindustrin i vår del av Gästrikland.

Renoveringen av ångpannan beräknas kosta cirka 2 milj kronor och med bidraget från Göranssonska stiftelserna har JTJ sammanlagt fått in 1,7 milj kronor. 
Jädraåsrapport vecka 37
(Publ den 20 sept 2016)
Som vanligt har flitens lampa lyst i verkstaden med bl a målningsjobb på BLJ BCo 4 och hjul och fjädrar till de båda DONJ-godsvagnarna som är under upprustning.

Etapp 2 i caféombyggnaden i Tallås har inletts och JTJs inventarielista har utökats med en lövsug. Med sugens hjälp ska det gå lättare att hålla spår och växlar fria från löv, som lätt binder fukt och därmed förkortar livslängden på slipers.

Höstens banarbetsvecka tjuvstartade med byte av växelslipers på bangården i Jädraås.

Foto: Björn Kymrér
Gotlänningar på JTJ-besök
(Publ den 10 sept 2016)
15 medlemmar från vår systerförening Gotlandståget (Gotlands Hesselby Järnväg) besökte JTJ fredagen den 9 september. Jädraås var första anhalten på gruppens fastlandsturné. Programmet innehöll tågåkning (Z4p 321 med DONJ BCFo 2), kaffepaus i Tallås och sedan allmän rundvandring i vår anläggning.

På bilden intas eftermiddagskaffet bakom stationshuset i Tallås. 

Foto: Kerstin Nordenadler
BLJ BCo 4: Arbete med glas och ram
(Publicerat den 10 sept 2016)
På BLJ BCo 4 fortsätter JTJ glasmästare montering av nygamla innanfönster. Vagnens ram har blivit sanerad från gammal färg och rost och målning pågår.

Foto: Björn Kymrér
Ytterligare takbågar på vagnhallen resta
(Publ den 29 augusti 2016)
Ytterligare ett antal takbågar på den framväxande vagnhallen bakom verkstaden i Jädraås har rests och mer värdefullt spårutrymme under tak skapas. Nästa moment är att lägga på plåt. Nedan ett bildsvep från arbetet med att få upp bågarna samt en bild som visar arbetet med att sätta innanfönster på plats i BLJ BCo 4. För att komplettera med innanfönster på ett antal vagnar där de saknas, fick JTJ bidrag från Riksantikvarieämbetet och Jädraås vindkraftfond tidigare i år.

På stora vagnhallen har målningsarbetet avslutats, den nya färgsprutan var till full belåtenhet och hallen är nu åter vackert röd.

Foto: Björn Kymrér
Trafiken är slut för i år
(Publ den 29 aug 2016)
Trafiksäsongen 2016 avslutades söndagen den 28 augusti. Vår väderrapportör meddelade +13 grader, mulet och svag nordlig vind så det kändes rätt att runda av sommaren.

Resandemässigt har sommaren varit bra. Efter en svag inledning blev det bättre under juli och jämfört med 2015 hade vi 7% fler resande i den ordinarie trafiken. Antal resande i grupper, både i annonserade tåg och extratåg minskade dock.

Bidraget från Sigrid Göranssons Stiftelse i Sandviken, som vi använde för att erbjuda förmånliga biljettpriser för familjer, väckte stor uppskattning bland passagerare med barn och har givit både stiftelsen och JTJ ”good-will”.

Nedan några bilder från trafikfinalen den 28 augusti. Foto: Björn Kymrér
JTJ presenterade projekt Lok 8 för Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
(Publicerat den 29 augusti 2016)
JTJs renovering av ångpannan lok 8 presenterades för Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur vid ett möte på Stockholms slott den 25 augusti.
Fonden, där kung Carl XVI Gustaf är ordförande, har bidragit med 300 000 kr till renoveringen och vår ordförande Björn Lindell var inbjuden att berätta om lokprojektet.

Under mötet presenterades tre projekt som fonden bidragit ekonomiskt till och dessa var:

1. JTJ, Renovering av ångpanna till Malletlok no 8
2. Bokprojekt, Hedvig Eleonora den svenska barockens drottning av Kungl. Husgerådskammaren.
3. Dokumentärfilm i två delar om Tore Wretman, ”Tore Wretman – kökspojken”

Vi är förstås väldigt tacksamma över det stora ekonomiska stödet från fonden och att Kulturfonden har en så vid definition av kultur är fantastiskt och intresset var stort för JTJs projekt med många följdfrågor från ledamöterna. Det kändes hedrande för JTJ och för de personer som arbetar i projektet att få redovisa deras arbete med loket för fondens representanter på Stockholms slott.

Totalt beräknas arbetena med loket kosta 2 milj kr och JTJ har till idag fått in 1,4 milj kr. Detta innebär att projektets olika delar kan drivas enligt planen och närmast på tur står att skicka ångpannan till en verkstad i Mariestad för en del arbeten som kräver specialistkunskap.
Arbetsrapport lok 8
(Publ den 22 aug 2016)
Arbetsrapport från de inre delarna av lok 8. Sommarens arbeten på loket har resulterat i att samtliga stagbultar är demonterade. Ett tiotal takstag, av totalt 132, återstår att skära bort. Sedan skall 132 hål i yttereldstaden till dessa rensas från resterna av takstagsändarna. Vidare är samtliga balkstag rensade från fastrostade bultar.

Kommande jobb är att alla stagbultshål skall rensas från kopparrester. Det innebär troligen att deras diameter kommer att ökas. Resterande blindflänsar skall tillverkas och återstående skadade pinnbultar åtgärdas.

Bilderna är tagna av Krister Persson och Bo Johnsson.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny