Hänt - och på gång - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Hänt - och på gång

Inlägget Projekt Jädraås stationshus är för närvarande låst högst upp på den sida - scrolla ner för senaste inläggen.
Projektet Jädraås stationshus
(Uppdaterat den 16 febr 2018)
Det omfattande projektet med ommålningen av Jädraås stationshus och upprustningen av skorstenarna avslutades i oktober 2017 och slutredovisas nu. Målningsarbetena har utförts med linoljefärg vilket var ett krav för att få en del av bidraget från Länsstyrelsens Kulturmiljö för just detta arbete. Det huvudsakliga bidraget av projektets kostnad på  860 000 kr har vi erhållit i form av EU-bidrag från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram med 65%.  Länsstyrelsen Gävleborg Kulturmiljö har bidragit med 25% och 10% har vi själva bekostat. Vi har nu ett mycket prydligt och representativt stationshus att visa upp för våra besökare och som förhoppningsvis avsevärt förhöjer upplevelsen av miljön kring Jädraås stationsområde.

Vi har haft ett mycket gott och engagerat samarbete med våra bidragsgivare så att vi nu i slutändan kunnat färdigställa detta ett av våra största projekt i vår verksamhet. Utan dessa bidrag hade vi själva med ideellt arbete aldrig kunnat genomföra detta.

Länsmuseets rapport över projektet finns här

Foto: Ulrika Olsson, Länsmuseet Gävleborg
Nu eldar vi på!
(Publ den 20 maj 2018)
Nu eldar vi på inför årets första ångtåg! Det är lok 12 som blir först ut på banan i år och loket har därför eldats på och putsats upp inför premiärturen nästa helg.

Dessutom några bilder från avverkningen bakom verkstaden och inkörningen av de fällda träden till verkstadsgården där dom så småningom ska sågas till.

I Lillån porlar vattnet glatt, betydligt trevligare än all snö...

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 19
(Publ den 15 maj 2018)
Nu är det i alla fall nästan snöfritt i Jädraås men den havererade vagnhallen står som ett sorligt minne över vinterns härjningar. Utanför verkstadsområdet pågår fällning av träd som så småningom ska ge oss virke för kommande behov, till exempel en ny vagnhall.

Inomhus rustas ångloken på och gänget som sköter om säkerhetsbesiktningen av vagnarna jobbar för fullt på spår 1 i stora verkstaden, ett spår som är försett med grav. I måleriet doftar det av lack och det är trädetaljer till KBJ-vagnen och SRJ Co 79 som nu glänser ikapp med vårsolen.

Årets första tur per räls till Tallås har också klarats av.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
Snöröjningen drar västerut
(Publ den 8 maj 2018)
Några bilder från vecka 18. Reparation av de knäckta takbjälkarna på förrådsbodarna vid verkstaden gjordes sista april, vagnbesiktning pågår för fullt och även i Tallås fick snösmältningen hjälpas på traven med lastmaskinen. Snöröjningen har dragit västerut med andra ord.

Jädraås traditionella valborgsfirande fick ställas in då den stora snömängden hindrat från att åstadkomma en majbrasa av värdig storlek. Det hindrade dock inte JTJ att ordna en alternativ brasa på verkstadsgården.

Foto: Björn Kymrér
Godsvagn skrotad
(Publ den 2 maj 2018)
Godsvagnen N nr 183 från Byvalla-Långshyttans Järnväg har fått donera bl a det som sitter under själva ramen till Kalmar-Bergavagnen C nr 1302. Av N 183 återstår därför ingenting och vagnen är nu formellt skrotad. Liknande vagnar finns dock kvar i våra samlingar.

Foto: Håkan Nordenadler
Förrådstak snabbreparerat
(Publ den 2 maj  2018)
Den stora snömängden knäckte ett antal takbjälkar på bodlängan (förråd) på verkstadsgården i Jädraås knäckts och taket var på väg att rasa in. Efter en snabb reparationsinsats är nu faran över.

Foto: Anders Tholsson
JTJ grävs fram
(Publ den 29 april 2018)
Snölägesrapport från den 28 april. Plattformarna vid Tallås station är nästan snöfria, men på banan ligger fortfarande av skotertrafik packad snö kvar, och med några minusgrader under natten bar snön fortfarande någorlunda att gå på.

Jädraån flödar under den nästan snöfria Tallåsbron och nedströms fyller Lillån på flödet. Några snölastbrutna grantoppar ligger över spåret på väg upp mot grusgropsväxeln.

På bangården i Jädraås ligger en hel del snödrivor kvar, dels efter vinterns snöröjning, men också efter snöras från tak. Lastmaskinen får tas till hjälp för att skotta, eller snarare gräva, fram spåren och påskynda snösmältningen för att göra banan tillgänglig för trafik; det återstår nu mindre än en månad till den första beställningskörningen.

Foto: Kjell Ollashed
Ersättningshall planeras
(Publ den 29 april 2018)
Som bekant har vintern inte varit nådig mot JTJ. Vagnhallen på verkstadsgården, "Hangaren", har kraschat och skorstenarna på Gjuteristallet sveptes ned av snön och ligger på marken nedanför. Som lök på laxen har ett antal takbjälkar på bodlängan på verkstadsgården knäckts och taket är på väg att säcka ihop.

När det gäller "hangaren" kan konstateras att den är förlorad och vid lämpligt tillfälle kommer den att rivas och förvandlas till skrot. Det är trist med tanke på allt arbete som lagts ner på den.

Behovet av spårutrymme under tak är lika stort som tidigare och  styrelsen har ställt sig positiv till ett förslag på en ersättningshall på samma ställe. En hall av mer konventionell typ, som till stor del bygger på att virke till bl a takstolar och panel hämtas från vår egen skog.

Bilden visar det numera vågformade taket på bodlängan på verkstadsgården. Foto: Björn Kymrér
KBJ C 1302: Hjulen snyggas upp
(Publ den 25 april 2018)
Tre bilder från jobben på KBJ-vagnen. Stommen på ena vagnsidan är nu klar och hjulen som donerats från en annan vagn, nämligen BLJ N 183, snyggas upp.

Foto: Björn Kymrér
Våren är på väg!
(Publ den 16 april 2018)
Nu har våren kommit så långt att översta delen av staketpinnarna i Tallås tittar fram ovanför snökanten - det tar sig!

Även "pinnarna" som utgör stommen till korgen på KBJ-vagnen har blivit fler och arbetena med bl a vagnens fönster fortsätter

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 14
(Publ den 8 april 2018)
Snön har nu börjat glida av taket på Järnvägsverkstaden och snömassorna från taket begränsar framkomligheten in till verkstadsplanen. Vad snön ställt till med på vagnhallen granne med verkstaden har redan rapporterats.

Men allt är inte elände. I målarverkstaden har det blivit lite mer arbetsutrymme sedan den färdigrustade träkolsvagnen L 209 rullats ut.
Arbetet med Kalmar-Berga-vagnen fortsätter, och till vagnens vänstersida tillpassas nu den sista sidostolpen. Det är en hel del finsnickeri med att få alla spår och urtag att noggrant passa mot alla mellanstycken, som i de flesta fall kan återanvändas.

Fönsterbågarna är renslipade, vinkelbeslagen är återmonterade och målade. Till skadade fönsterbågar måste i vissa fall nya stycken tillverkas.

Foto: Kjell Ollashed (KO) och Björn Kymrér (BK)
Vagnhall allvarligt skadad av snö
(Publ den 7 april 2018)
Efter ett par dagar med regn och blötsnö har det vita på på taken på våra byggnader i Jädråas börjat röra på sig. Tyvärr har det inneburit att delar av taket till den nya vagnhallen (hangaren) bakom verkstaden inte har hållit för tyngden utan knäckts och rasat samman.

Vi undersöker nu skadorna på byggnaden, klart är dock att dom vagnar som står där ser ut att ha klarat sig. Det gäller bl a personvagnen SRJ Co 119.

Foto: Christer Bringemark
Träkolsvagnen L 209 har rullat ut
(Publicerat den 1 april 2018)
Träkolsvagnen DONJ L 209 har nu rullat ut i vårvintersolen med nytt friskt virke i skrovet.

Träarbeten dominerar verkstadsjobben just nu, dels färdigställandet av L 209 men också att bygga upp Kalmar-Bergavagnens sidor och renovera sådant som kan återanvändas.

Foto: Björn Kymrér
Årsmöte och vagnarbeten
(Publ den 27 mars 2018)
Söndagen den 25 mars höll JTJ årsmöte i Folkets Hus. Något så ovanligt som nyval av föreningens kassör genomfördes - senast det hände var för 25 (!) år sedan. Att önska dra sig tillbaka efter så många år med den viktiga sysslan är fullt förståeligt.

På mötet meddelade trafikchefen att JTJ efter ansökan hos Transportstyrelsen fått ett s k Nationellt trafiksäkerhetstillstånd, en förutsättning för att man ska få bedriva tågtrafik i fortsättningen. Det nya tillståndet ersätter ett gammalt. Utöver detta tillstånd för själva trafiken har JTJ också tillstånd att förvalta infrastrukturen, d v s själva spåranläggningen.

Efter mötesförhandlingarna berättade Lars Hegestad om sitt liv som modellbyggare och han förevisade också ett antal modeller av DONJ-fordon.

I verkstaden fortsätter arbetena på Kalmar-Bergavagnen med tillhörande detaljer och på träkolsvagnen L 209.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Anders Tholsson (AT)
Jädraåsrapport vecka 11
(Publ den 18 mars 2018)
I målarverkstadens värme fortsätter träarbetena med träkolsvagnen L 209 och Kalmar-Bergavagnen, bland annat har den senare nu återfått delar av stommen på ena sidan. I den betydligt svalare stora verkstaden pågår arbete med att väcka en svarv till liv och utomhus är det strålande vinterväder.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Anders Tholsson (AT)
Jädraåsrapport vecka 10
(Publicerat den 12 mars 2018)
Det har i vanlig ordning fallit snö i Jädraås under veckan som gått, men det bjuds stundtals uppehållsväder och solen gör tappra försök att lysa igenom molntäcket. Att ta sig in till inomhusaktiviteterna i målarverkstaden är dock inget problem.

De smidda tuberna till Korsån har transporterats in till målarverkstaden för renslipning av de smidda ändarna, sedan en invändig fasning innan tuberna läggs upp för montering.

Till Kalmar-Berga vagnen fortsätter tillverkning av sidoreglar för vagnssidan. Reglarna provmonteras och justeras innan sidosektionerna limmas på plats. Det pågår samtidigt ett arbete att renovera alla fönster och fönsterramar, putsa upp de beslag som kan återanvändas. På träkolsvagnen DONJ L 209 fortsätter virkesbytet.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
Lägesrapport lok 8
(Publ den 5 mars 2018)
Arbetet med pannan till lok 8 bedrivs på sparlåga enligt överenskommelse med Masma i Mariestad, andra för verkstaden mer prioriterade arbeten får gå före. Här kommer två statusbilder som visar inpassning av övergången mellan rundpannan och ytterfyrboxen.

Foto: Bo Johnsson
Värmande jobb i vinterkylan
(Publ den 5 mars 2018)
Lördag  3 mars: Det hade aviserats aktiviteter i Järnvägsverkstaden och i den i övrigt öde verkstaden avslöjade röken från smedjan var aktiviteterna pågick.

Några eldsjälar(!) samlade runt härden fann väl lite värme i den ouppvärmda verkstaden; utetemperaturen var på morgonen åtta minusgrader och det var knappast varmare i smedjan, det syns om inte annat på ångan från utandningsluften. Det som skulle göras var att glödga och smida till ändarna på tuberna till KORSÅN.

I Målarverkstaden fortsätter arbetet med Kalmar-Berga vagnen. Med nya sidoreglar och andra trädetaljer byggs ny stomme till vagnssidan upp sektion för sektion, men det finns fortfarande arbete kvar med att rensa och putsa de delar som rivits bort från vagnen. Samtidigt pågår också byte av trävirket på DONJ L 209.

I Tallås ligger snön djup... Ja, det är extremt mycket snö i Jädraås också - det känns nästan om vi får snabbrusta snöplogen inför trafikstarten!

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
JTJ-Nytt nr 1-2018 på väg
(Publ den 3 mars 2018)
Nr 1-2018 av föreningens tidning JTJ-Nytt är nu på väg till läsarna. Detta nummer innehåller bland annat verksamhetsberättelse för 2017 och material till årsmötet, som hålls i Jädraås Folkets Hus söndag 25 mars 2018 kl 13.00.

Alla JTJ-medlemmar är varmt välkomna till årsmötet.
Jädraåsrapport vecka 8
(Publ den 25 febr 2018)
Några bilder från verkstadsarbetena vecka 8. Jobben handlar om att renovera och nytillverka delar till "Kalmar-Bergapusslet" och bl a måla på träkolsvagnen DONJ L 209.

Foto: Björn Kymrér
Träkolsvagn nästa upprustningsobjekt
(Publicerat den 18 febr 2018)
Jädraåsrapport från vecka 7. Det fortsätter att snöa över Jädraås och drivorna runt Järnvägsverkstaden växer liksom snödjupet på taket till den ouppvärmda verkstaden. På verkstadsplanen är dock vägen till målarverkstaden väl snöröjd.

I målarverkstaden var nu temporärt gott om svängrum bredvid KBJ-vagnen, men utanför porten pågick aktiviteter för att köra in träkolsvagnen DONJ L 209 på verkstaden. Träkolsvagnen nu inkörd på verkstaden för utbyte av det gamla trävirket.

På KBJ-vagnen är nu en ny bottenstock tillverkad och på plats (den gamla upplagd bredvid som jämförelse). De sidoreglar som kan repareras kommer att återanvändas. Vid sidan av alla trädetaljer, inkl fönsterramar, som rustas finns många skruvar, beslag och dörrlås att rengöra och putsas upp.

Tubbytet på KORSÅN fortgår och de nya tuberna har levererats och kapas till.

Foto: Björn Kymrér (BK) resp Kjell Ollashed (KO)

Jädraåsrapport vecka 6
(Publ den 12 febr 2018)
Nya delar till Kalmar-Bergavagnens botten kommer på plats, snö skottas och ett och annat fönster renoveras. Så kan vecka 6 i Jädraås sammanfattas.

Hemma på kammaren finns sysselsättning också, i dessa tider ska bokslut för 2017 och budget för 2018 göras och allt som hänt förra året sammanfattas i verksamhetsberättelsen som kommer i nästa nummer av vår tidning JTJ-Nytt.

Foto: Björn Kymrér
Stationsmålningen - Länsmuseets rapport
(Publicerat den 10 febr 2018)
Länsmuseet Gävleborg har nu publicerat sin rapport om deras antikvariska medverkan vid ommålning av fasad och renovering av skorstenar på stationshuset i Jädraås. Rapporten finns här.
KBJ C 1302: Botten pusslas ihop
(Publicerat den 4 febr 2018)
Medan snön faller över Jädraås i stora mängder pågår arbetet med att pussla ihop dom nytillverkade, d v s nysågade, delarna till Kalmar-Bergavagnens botten.

I Tallås tycks stationshuset långsamt försvinna under det växande snötäcket.

Foto: Björn Kymrér
Snöskottning!
(Publ den 30 jan 2018)
Det har fallit mer snö i Jädraås den gångna veckan och det i kombination med ett töväder har snön på taken blivit både tung och hård som is. En del av arbetsstyrkan ägnade lördagen (27 jan) åt att såga av utstickande snölast och att befria förrådslängans tak från snö.

I målarverkstaden tillverkas delarna till ny bottenstock till Kalmar-Berga-vagnen, delar som nu kan börja tillpassas och provmonteras på vagnen.

Annars finns som vanligt många sysslor att göra bland annat putsning av skruv som skall återanvändas, upprustning och målning/lackning av allt som skall återmonteras.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
Jädraåsrapport vecka 3
(Publ den 21 jan 2018)
Tillverkning av bottenstock och stolpar till Kalmar-Bergavagnen pågår. KORSÅNs alla gamla tuber är nu urtagna och smedjan proveldas inför arbetet med att bearbeta dom nya tuberna. Så jobbas det med fönster också...

Foto: Björn Kymrér
Gratisbuss till JTJ även sommaren 2018
(Publicerat den 15 jan 2018)
Ockelbo kommun meddelar att det blir gratisturer med Kuxa-bussarna Ockelbo-Jädraås ett antal söndagar även denna sommar. Möjlighet att komma till JTJ utan bil alltså. Tidtabell publiceras här på hemsidan så fort den är bestämd.

Vi riktar ett stort tack till kommunen för detta.

Foto: Ockelbo kommun
KORSÅN: Gamla tuberna plockas ur
(Publicerat den 15 jan 2018)
I arbetet med omtubningen av lok 2 KORSÅN tas nu de gamla tuberna bort, bit för bit. De gasskärs ned till hanterliga längder.

Dessutom pågår målning/lackning av en dörr till SRJ Co 79 samt skrapning av ramarna på vagnfönster.

Foto: Björn Kymrér
KBJ C 1302: Det gamla rivs och nytt sågas till
(Publicerat den 15 jan 2018)
Kalmar-Bergavagnens ena sida och tak är nu nästan helt bortrivna och nu också vänstra sidans bottenbjälke.
Putsning av bortmonterade detaljer har påbörjats, bland annat har fönsterramar slipats och är välbevarade.

I snickeriet har redan ämnen till sidoreglar sågats till och från virkesförrådet av sågat eget virke finns också
passande dimensioner att kapa och klyva till ny bottenbjälkar.

Foto: Kjell Ollashed
Jädraås Herrgård öppnar igen
(Publ den 7 jan 2018)
En glädjande nyhet: Jädraås Herrgård öppnar igen. Inledningsvis blir det övernattning i vandrarhemsform. Vi återkommer med uppgifter om hemsida och hur man bokar.

Herrgården har en koppling till järnvägen i Jädraås då den användes som bostad för chefer vid Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg fram till mitten av 1950-talet.
KBJ C 1302: Demonteringen fortsätter
(Publicerat den 7 jan 2018)
Demonteringen av Kalmar-Bergavagnen fortsätter och som framgår av bilderna är det på sina ställen väldigt luftigt numera...

Foto: Björn Kymrér
Närodlad vagnrenovering?
(Publ den 5 jan 2018)
Delar av virket i korgen till KBJ C 1302 har inte helt oväntat visat sig vara i mindre gott skick. Vi måste därför göra nya bottenstockar, väggstolpar, takstolar och delar till lanternin.

Det är tur att JTJ har egen skog att plocka av, dessutom alldeles utanför för verkstadsknuten - närodlad renovering kan man kanske kalla det! Kostnaden reduceras till att såga stocken till virke i för oss lämpliga mått.

Foto: Anders Tholsson
Lok 8: Bidrag till hjulsvarvning
(Publicerat den 2 jan 2018)
I vår medlemstidning JTJ-Nytt nr 4/17 fanns ett upprop om att lämna ett bidrag till svarvningen av hjulen på lok 8. Detta är ett arbete som beräknas kosta 85 000 kr men som inte ingår i den ekonomiska kalkylen för renoveringen av ångpannan. Uppropet har verkligen hörsammats, till dags dato har drygt 35 000 kr kommit in. JTJ styrelse tackar alla som bidragit och bokstavligen sett till att få hjulen att snurra.

Vill någon hjälpa oss ytterligare en bit på vägen så är JTJ bankgirokonto 308-1288 öppet för bidrag.

Bilden visar lok 8 innan det plockades isär. Foto: Björn Kymrér
Nyårsrapport del 2
(Publicerat den 1 jan 2018)
Nyårsrapport del 2 handlar om Kalmar-Bergavagnen C 1302. Den är i det närmaste befriad från plåtklädseln och de sista fönstren och fönsterramarna har plockats ner. Invändigt demonteras ventiler och elkomponenter och elkablarna har också rivits bort.

Även lanterninen har tagits ner och mycket av virket är helt enkelt ruttet så det blir mycket nytt som måste sågas till och så småningom komma på plats.

När vi nu växlar verksamhetsår vill hemsidans redaktör rikta ett stort tack till JTJs flitiga fotografer Björn Kymrér och Kjell Ollashed. Tack vare deras plåtande vardag som helg kan vi hålla sidan uppdaterad med allt vad som händer.

Foto: Björn Kymrér (BK), Kjell Ollashed (KO), Anders Tholsson (AT)
Nyårsrapport del 1
(Publicerat den 1 jan 2018)
Den första Jädraåsrapporten år 2018 kommer i två delar och vi börjar inte helt överraskande med del 1.

Det faller snö i Jädraås och snöhögarna på verkstadsplanen växer men inne i målarverkstaden pågår olika aktiviteter oberoende av snödjupet. Nåja, viss snöröjning utanför krävdes dock för att få ut årets sista NKlJ-vagn från verkstaden.

Det är alltså NKlJ O 1858 som avslutningsvis fått en sista förbättring med färg där färgsprutan inte kommit åt och med skyltarna återmonterade är vagnen klar. Utrullning skedde på nyårsafton så skyltens uppgift om revision 2017-12 stämmer!

Arbetet med tubbyte på Korsån fortsätter.

Träkolsvagnen DONJ L 209 står på tur att få komma in i verkstaden för att få virket i vagnssidorna utbytt, men måste först befrias från sin last av eldningsved. Den nya pannan i målarverkstaden med högre verkningsgrad än den gamla i kombination med en mild vinter har gjort vedåtgången mindre än planerat. Dessutom har nya ventiler installerats
.
Foto: Björn Kymrér (BK) och Kjell Ollashed (KO)
Julaftonshälsning
(Publ den 24 dec 2017)
En julaftonshälsning från Tallås station och några bilder på julveckans verkstadsarbeten. Demonteringen av Kalmar-Bergavagnen fortsätter och efter resterna av vagnens utvändiga märkning görs schabloner för den text som så småningom åter ska komma på plats. NKlJ O nr 1858 har som tredje och sista vagn fått nytt golv.

Foto: Björn Kymrér
Julklapp för våra unga resenärer
(Publicerat den 13 dec 2017)
En tidig julklapp till JTJ, men också till alla barnfamiljer som åker med oss. Sigrid Göranssons Stiftelse i Sandviken fortsätter att stödja JTJ ekonomiskt med inriktning på barn och ungdomar. Det innebär bland annat förmånliga biljettpriser för familjer. Även sommaren 2018 får varje vuxen betalande ta med två barn 7-17 år utan avgift - och barn under 7 år åker alltid gratis.

JTJ tackar Stiftelsen för detta stöd.

Foto: Stefan Olsson
Back to content | Back to main menu