Hänt - och på gång - Jädraås-Tallås Järnväg

Till innehåll

Huvudmeny:

Hänt - och på gång

JTJ verksamhetsplan år 2017
Plan över årets verksamhet finns här.
Kvällstrafik med fullsatta tåg
(Publ den 22 augusti 2017)
Lördag 19 augusti: Förmiddagen såg riktigt dyster ut med regn och åter regn - men så hände något och framåt kvällen blev det ett fantastiskt väder och en härlig kväll med ångtåg i fotogenlampans sken. Inte mindre än 580 personer gjorde en tågresa den kvällen, det blev med andra ord fullsatta tåg. Lok 4 och 12 drog varsina tågsätt och tidtabellen är upplagd så att det är möten i Pallanite. Det blev för övrigt årets enda trafikdag med möten där.

I Tallås var som vanligt Gästrike Militärhistoriska Förening på plats och serverade bl a ärtsoppa, något som har god åtgång på kvällen. Även i café Mallet var det full fart hela tiden.

Tack alla som åkte, trängdes och verkade ha det trivsamt medan sensommarskymningen övergick i mörker. 

Se Kjell Ollasheds bilder från trafiken 19-20 augusti.

Sliperskapning
(Publ den 14 aug 2017)
Bland den senaste tidens arbeten kan nämnas sliperskapning, det är delar av vårt förråd av normalspårsslipers som kapas ner till rätt längd. Höstens banarbetsvecka stundar... I målarverkstaden fortsätter arbetet med att slipa Co 90 utvändigt.

Utöver den ordinarie trafiken har vi även kört ett extratåg för researrangören Jambo Tours lördag 12 augusti. Se också Kjell Ollasheds bilder från söndagstrafiken den 13 augusti.

Foto: Björn Kymrér
Co 90 slipas utvändigt
(Publ den 6 aug 2017)
Vår "matsalsvagn" Co 90 har nu fått den utvändiga färgen bortslipad. Sen väntar förstås målning. Även invändigt pågår målningsarbeten.

Städa är ett ständigt återkommande inslag i verksamheten, nu är det oljeboden som fått besök av städpatrullen.

Foto: Björn Kymrér
I Stora Tåghelgens efterdyningar
(Publicerat den 1 augusti 2017)
I Stora Tåghelgens efterdyningar blev söndagen den 30 juli också en fantastisk trafikdag med fullsatta tåg och 583 resande!

Även om trafiken tar mycket tid i anspråk pågår det arbete i verkstaden också, bland annat på vagnen Co 90 där dom två-delade sidodörrarna sätts tillbaka efter renovering. Vidare kan rapporteras att klockan och namnskylten på Jädraås stationshus nu har kommit tillbaka. Dom har varit borta en tid på grund av skrapnings- och ommålningsarbetena men nu pryder dom sin plats igen och stationen är inte längre så anonym.

Foto: Björn Kymrér
Stora Tåghelgen
(Publ den 24 juli 2017)
Stora Tåghelgen 22-23 juli blev två fantastiska dagar med rekordmånga resenärer: 1300 stycken som fördelade sig ganska jämnt mellan lördag och söndag.

Tidtabellen var lika båda dagarna med sju tågpar, men tågsammansättningarna varierade något. Tågen gick välfyllda och i Tallås var kön till café Mallet lång. Tågmöten förekom i såväl Jädraås som Tallås och Svartbäcken Nedre, det senare sker normalt inte så ofta.

Lok 4, 9 och 12 drog tågen.

På lördagen anordnades en guidad visning av lokstall och verkstäder, en tur som lockade ett 20-tal deltagare.

På söndagen höll Ockelbo församling en välbesökt gudstjänst i vår restaurangvagn So 74, som stod uppställd i Tallås.
.
Gästrike Militärhistoriska Förening var som vanligt på plats med sitt fältkök och serverade klassisk ärtsoppa, korv och hamburgare med strykande åtgång.

Foto: Lars Granström (LG) resp Björn Kymrér (BK)
Banveckan avslutad
(Publ den 17 juli 2017)
Sommarens banarbetsvecka är slut och som planerat byttes 330 slipers ut mellan Tallås grusgropsväxel och Svartbäcken Nedre. Som rapporterats tidigare fortsatte arbetet med att lägga plåt på den nya vagnhallen - så länge plåten räckte!

Plåtläggning på vagnhallen. Foto: Björn Kymrér
Slipersbyte och takläggning
(Publ den 13 juli 2017)
Sommarens banarbetsvecka pågår för fullt med slipersbyte på sträckan Tallås grusgropsväxel - Svartbäcken Nedre. I Jädraås fortsätter arbetet med att lägga plåt på den nya vagnhallens tak.

Foto: Kjell Ollashed
Lövsugen i arbete
(Publ den 11 juli 2017)
Den nya lövsugen är satt i arbete. På bilden där det dock inte löv som sugs upp utan bark och annat fnas på verkstadsgården i Jädraås.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 26
(Publ den 3 juli 2017)
Trafiksäsongen har nu tagit fart på riktigt och söndag 2 juli inleddes två-tågstrafiken, dvs trafik med två ångloksdragna tågsätt. 

I verkstaden fortsätter arbetet med vagn Co 90 och sommarens banarbete har förberetts genom att en antal slipers som ska läggas in mellan Tallås grusgropsväxel och Svartbäcken Nedre har körts ut. 

Foto: Björn Kymrér
Stöd från Anna & Per G Berggrens stiftelse
(Publicerat den 3 juli 2017)
Från Anna & Per G Berggrens stiftelse i Ockelbo ha JTJ fått ett bidrag på 10 000 kr. Vi kan glädjas åt det återkommande ekonomiska stöd till vår verksamhet som stiftelsen ger och JTJ tackar för årets bidrag. Tidigare har bidraget bland annat använts till renovering av fönster på våra byggnader, ett jobb som ständigt pågår.
Midsommar och trafikstart
(Publ den 25 juni 2017)
Traditionsenligt tåg för byns midsommarfirare kördes på midsommarafton. Resan gick Jädraås-Svartbäcken Nedre och åter och lika traditionsenligt som tåget var det Mallet-lok nr 12 som drog. Denna gång bestod tåget av fem boggivagnar (Co 1004+BCo 4+Co 79+Co 119+BCFo 2) och blev därmed längre än den hinderfria spårlängden i Svartbäcken Nedre. Stationen var därför bevakad och lokomotorn NKlJ Z4p 2 assisterade med rundgången.

Söndagen den 25 juni var det så dags för den ordinarie trafikens start. Lok 4 fick dra våra skinande teakvagnar Co 1004 och BCo 4 i tre tågpar. Nya Café Mallet i Tallås slog upp portarna och som vanligt blev det kö av fikasugna.

Foto: Björn Kymrér
Lövsugen provkörd
(Publ den 12 juni 2017)
Den nya lövsugningsutrustningen har provkörts med gott reslultat så nu kan vi hålla rent och snyggt i och kring spåren utan kratta och sopborste som enda redskap.
Arbetet med att skrapa bort gammal färg från Jädraås stationshus fortsätter inför den kommande ommålningen. I samband med detta har ett antal gamla telefontrådsanslutningar på fasaden plockats bort.

Den stuckade sidodörren till Co 119 har reparerats och satts på plats igen, därmed kan vagnen åter användas i trafik. Med sina många sittplatser är den stundtals bra att ha som förstärkningsvagn.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Anders Tholsson (AT)

Trädfällning
(Publ den 5 juni 2017)
Efter en intensiv vecka med trafik både i Jädraås och Skara blev det åter en  arbetsvecka utan tågkörning. Ordinarie trafikstart är i år söndag den 25 juni, d v s i midsommarhelgen. Arbetena vecka 22 omfattade bland annat trädfällning längs banan vid infarten till Jädraås. Det tippbara flaket kom på plats på Qo 20011 och en sidodörr (utåtgående!) på Co 119  som fått sig en smäll vid passage av vagnhallsporten, reparerades. Den ouppmärksamme växlingsledaren lovar att bjuda reparationspersonalen på tårta!

Foto: Björn Kymrér
Bidrag till upprustning av elsystem målarverkstaden
(Publicerat den 1 juni 2017)
Riksantikvarieämbetet har nu fördelat årets bidrag till landets arbetslivsmuséer. JTJ fick 25 000 kr för upprustning av elsystem (inkl belysning) i målarverkstaden i Jädraås. Totalt fördelades 8 milj kr på 158 inkomna ansökningar om sammanlagt 26 milj kr. JTJ ansökte också om bidrag för nya tuber till lok 2 KORSÅN men den ansökan föll utanför de som beviljades.
Trafikstart vecka 21
(Publ den 28 maj 2017)
Vecka 21 drog tågtrafiken igång med en rivstart: lok 9 i Skara och fyra dagar med beställningståg hemma med lok 4 och 12. Några bilder från veckan som gick.

Foto: Björn Kymrér
Tågfotografer på JTJ-besök
(Uppdaterat den 28 maj 2017)
25-26 maj 2017 gästades JTJ av 23 utländska fotograferande tågentusiaster. Ursprungligen skulle dom besöka oss en dag men det blev två eftersom en annan del i deras sverigeprogram fick utgå.

På torsdagen körde vi tåg med lok 4 och 12 – och många fotokörningar blev det! På fredagen drogs alla tåg av lok 12 och det blev lika flitigt fotograferande längs linjen då också.

Förutom tågåkande ordnades visning av vår anläggning samt besök i Jädraås hytta och smedja. Lunch och kaffe serverades i So 74. Därmed var 74:an åter i drift igen efter vinterns renovering även om den bara stod uppställd i Jädraås denna gång.

Foto: Kjell Ollashed
Ångloken rustas på
(Publ den 21 maj 2017)
Tre ånglok (nr 4, 9 och 12) är nu pårustade inför trafiksäsongen. 4 och 12 ska gå i kommande veckas beställningstrafik på hemmaplan medan 9 kommer att gästspela som VGJ 22 i Skara 27-28 maj.

Café Mallet väntar nu på sina första gäster och på So 74 spurtas det med utvändiga målningen inför väntade uppdrag.

Foto: Björn Kymrér
Vindkraftspengar till JTJ
(Publ den 19 mj 2017)
JTJ har fått 24 000 kr i stöd från Jädraås vindkraftfond. Pengarna ska användas för färdigställande av dom nya besökstoaletterna i Jädraås, bl a inköp av VVS- och elmateriel samt sanitetsporslin.

Vindkraftfonden fördelar medel som avsätts från intäkter av elproduktionen från Jädraås vindkraftpark. JTJ tackar fonden för årets stöd och räknar med att toaletterna ska vara igång till sommarens trafiksäsong.
Jädraåsrapport vecka 19
(Publ den 15 maj 2017)
Café Mallet i Tallås är nu så gott som klart, i alla fall har personalen provdruckit kaffe i den nya miljön.

I Jädråas forsätter den utvändiga målningen av So 74, ångfordonen har genomgått Inspectas besiktning, vagnar har säkerhetsbesiktigats och lös rekvisita kring banan, brandtunnor, hinderpålar, skyltar m m, har satts ut igen. Dock är det ännu inte helt snöfritt längs banan...
Slutspurt i caféet
(Publ den 8 maj 2017)
I Tallås går nu arbetena med caféet in på slutspurten, bl a med elinstallationer. Kablar och kontakter monteras diskret så de inte syns i denna annars "oelektriska miljö". Dessa kablar och kontakter kommer således inte med på bild utan vi visar istället  serveringsdisken med monterat "brickband"!

Foto: Björn Kymrér
So 74 målas utvändigt
(Publ den 1 maj 2017)
Utvändig målning av restaurangvagnen So 74 pågår nu, invändigt är det klart förutom vissa elarbeten.

Trafiksäsongen närmar sig och snön är på väg att försvinna så det är hög tid att förbereda loken för kommande insatser. På lokomotorn SJ Z4p 321 har topplockspackningar bytts.

I Tallås jobbas det intensivt med att färdigställa inredningen i caféets nya serveringsutrymme.

Arbetet med den nya tillgänglighetsanpassade bekvämlighetsinrättningen i Jädraås fortskrider, nu har väggpanelen invändigt kommit på plats liksom kakel på de väggpartier där handfaten ska monteras. Det blir verkligen en förbättring för våra besökare när vi kan mönstra ut toaletterna i väntsalen och erbjuda nytt och fräscht i en byggnad utanför.

Foto: Björn Kymrér (BK) och Rikard Johanson (RJ)
Färgskarpning pågår
(Publ den 29 april 2017)
Några bilder som visar hur långt arbetet med att skrapa bort den gamla färgen på Jädraås stationshus kommit. 

Foto: Christer Lundquist
Jädraås station: målningsprojektet startat
(Publicerat den 23 april 2017)
Arbetet med att måla om fasaden på stationshuset i Jädraås inleddes vecka 16. Inledningsvis handlar det om att skrapa bort gammal färg innan det är dags att stryka på linoljefärg. Projektet finansieras till stor del av medel från Länsstyrelsen, Region Gävleborg och Jordbruksverket och utförs av en målerifirma.

NKlJ Qo 20011 har nu blivit av med sin tank och är därmed ingen tankvagn längre. Därmed kan löv- och skräpuppsamlingsutrustningen monteras på plats.

Upprustningen av restaurangvagnen So 74 närmar sig sin fullbordan och i Tallås pågår inredningen av caféets nya serveringsdel för fullt.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 15
(Publ den 17 april 2017)
I Tallås tillåter nu temperaturen målning i caféets nya serveringsdel där även snickerier kommer på plats. Återstår eldragning. Första ordinarie trafikdagen, söndag 25 juni, slår det nyrenoverade caféet upp portarna.

Tyvärr har stationshuset i Tallås haft påhälsning av obehöriga. Inget är borta, däremot blir det onödigt arbete med att reparera där man brutit sig in. Vill någon titta in i huset så låser vi gärna upp - nyckel är bättre än fotfot!

I Jädraås fortsätter jobben på So 74. Invändigt börjar det bli klart, utvändigt väntar målning.

Påskdagen genomfördes årets fortbildning, bl a med genomgång och skriftligt prov i Säkerhetsordningen. Och vädret var typiskt för april med sol och snöbyar om vartannat.

Foto: Björn Kymrér
So 74: Alla fönster på plats
(Publ den 9 april 2017)
Alla fönster på restaurangvagnen So 74 är nu renoverade och har kommit på plats igen. Återstår en del arbeten med lister och andra detaljer.

Virket som ska användas till diverse godsvagnar är nu uppsågat och väntar på transport till impregnering.

Foto: Björn Kymrér
Jädraåsrapport vecka 13
(Publ den 3 april 2017)
Delar av spår 1 i stora verkstaden i Jädraås används nu för sågning av virke. Det är virke som så småningom ska bytas på träkolsvagnen DONJ L 209 och på golven på våra NKlJ O-vagnar. När virket sågats till sina rätta längder skickas det på impregnering.

I målarverkstaden fortsätter arbetena med restaurangvagnen och på lok 9 anpassas kopplen inför gästspelet i Skara i maj.

Foto: Björn Kymrér
Lok 8: Rapport från Mariestad
(Publ den 28 mars 2017)
Då pannan ankom till Masma i Mariestad vidtog tät-svetsning av de bultar som håller pannsadel och glidsko mot pannan. Likaså svetsades dubblingsplåtarna som ligger mellan pannsadel och rundpanna. Samma gjordes med dubblingsplåten mellan glidsko och rundpanna. De svetsades mot rundpannan.
 
Yttereldstaden skars av ovanför bottenringen och eldstadsöppningen frilades. Därefter kunde eldstaden tas ut.
 
Den förtillverkade delen till övergången mellan yttereldstaden och rundpannan har börjat passas till. Den tillverkades vid det tidigare Masma-besöket.
 
Det som nu står närmast i tur är att tjockleksmäta yttereldstaden för att se hur mycket plåt som skall bytas, samt att börja tillverka delar till fyrboxen. Delar till ny sotskåpsfront och sotskåpslucka har förtillverkats i Delsbo och sändes med till Masma för vidare bearbetning.
 
För tillfället ligger arbetet nere då Masma har full verksamhet med att tillverka andra pannor. Möjlighet till sådan paus ingår i avtalet.

Foto: Bo Johnsson
I väntan på målarväder
(Publ den 27 mars 2017)
Nu väntar vi på målarväder. När temperaturen blir den rätta startar ommålningen av Jädraås stationshus, ett arbete som naturligtvis inleds med att den gamla färgen skrapas bort. Först ut blir sidan mot spåren.

Arbetet utförs av en entreprenör och bekostas med det stora ekonomiska stöd som JTJ har fått från Länsstyrelsen, Region Gävleborg och Jordbruksverket.
Lyfter man blicken lite så syns det tydligt att stationshusets fasad är i behov av målning. Den nedre delen mot spåren har dock förtjänstfullt målats av medlemmar tidigare - skillnaden framgår på bild nedan. Linoljefärg används och arbetet följs av antikvarie från Länsmuseet.

Även i Tallås inväntas också vårvärme så att caféets nya serveringsdel kan målas och de nya snickerierna som tillverkats under vintern, kan komma på plats.

Inne i målarverkstaden är det dock målarväder året om! De senaste dagarna har det varit många arbetssugna där som jobbat med restaurangvagnen So 74. och ägnat sig åt bland annat målning av ramverket och färdigställande av dom sista fönstren.
Vårsol över Tallås
(Publ den 19 mars 2017)
Vårsolen lyser över Tallås och i Jädraås fortsätter fönsterjobben på restaurangvagnen So 74 och iordningsställandet av lövuppsamlingsekipaget Qo 20011.

Foto: Björn Kymrér
Restaurangvagnsrapport vecka 10
(Uppdaterat den 13 mars 2017)
Några aktuella bilder som visar läget med restaurangvagnen So 74. Renoverade och lackade fönster kommer på plats och sanering av gammal färg och rost på ramen fortskrider.

Uppdaterat med flera bilder.

Foto: Björn Kymrér
Stöd till barn- och ungdomsverksamhet
(Publicerat den 7 mars 2017)
Sigrid Göranssons Stiftelse i Sandviken har beviljat JTJ ett stöd på 50 000 kr till verksamhet riktad mot barn och ungdomar. Bidraget ska bland annat användas för att erbjuda förmånliga priser för barn och vuxna som reser tillsammans, en rabatt som vi hade redan förra sommaren och var mycket uppskattad. Syftet med rabatten är att flera unga ska åka ångtåg i Jädraås och uppleva en del av Gästriklands historia.

JTJ tackar stiftelsen för bidraget.

Foto: Ulrich Döhler
KBJ C 1302: Renoveringen förbereds
(Publ den 27 februari 2017)
Renoveringen av personvagnen KBJ C 1302 har ännu inte börjat, däremot en del förberedelser. Första steget är att sätta ihop en projektplan och en första besiktning av vagnen har gjorts. När den så småningom flyttas från Gjuteristallet till verkstaden i Jädraås kan vi på allvar se vad som måste göras för att förvandla den gamla cykelverkstaden till vagn igen. Att bl a nya hjul och fjäderpaket krävs vet vi redan men en hel del invändiga träarbeten väntar.

KBJ C 1302 besiktigas. Foto: Björn Kymrér
Lok 8: Arbetena i Mariestad har startat
(Publicerat den 19 februari 2017)
Masma i Mariestad har nu börjat med 8:ans panna, därmed är projektet inne i nästa fas. Det är tätsvetsning av bultarna till pannsadel och glidsko som det nu gäller, samt svetsning av dubblingsplåtarna mot rundpannan.

Foto: Bo Johnsson
Tank monteras bort
(Publ den 18 febr 2017)
Arbetet med lövuppsamlingsekipaget fortsätter, nu monteras tanken på NKlJ Qo 20011 bort så det delvis nykonstruerade flaket kan placeras på underredet.

Foto: Björn Kymrér
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny