Föreningsinfo - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Föreningsinfo

Inloggning för aktiva medlemmar
För föreningsmedlemmar som är aktiva i verksamheten i Jädraås finns speciella sidor med information, anmälningslistor m m. Logga in här.

Så här behandlar JTJ dina personuppgifter
(Uppdaterat den 15 maj 2018)
Så här behandlar JTJ dina personuppgifter som medlem i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

När du erlägger medlemsavgift i föreningen ingår du ett avtal med JTJ och i det avtalet ingår att vi får hantera dina personuppgifter så som beskrivs nedan.

Den rättsliga grunden för behandlingen är alltså avtal.
 
Medlemsregistret
Som medlem i föreningen registreras dina personuppgifter i vårt medlemsregister.
Ändamålet är att hålla ett korrekt och uppdaterat medlemsregister, samt att kunna kontakta dig per brev, E-post och telefon med kallelser och information och sända ut JTJ Nytt.

Om du är registrerad hos JTJ som aktiv medlem, kommer ditt namn även att överföras till museibanornas riksorganisation (MRO) för att du skall kunna få ditt resefrikort på andra MRO-banor.

Dina uppgifter som registreras är:
·         Namn
·         Postadress
·         Telefonnummer
·         E-postadress
 
Sändlistor
Som aktiv i föreningen eller medlem i styrelsen ligger du med i JTJs interna sändlistor för E-post. Ändamålet är att kunna kontakta dig via E-post med information och kallelser samt att de olika personerna som är med på sändlistan skall kunna skall kunna kommunicera med varandra.

Dina uppgifter som registreras är:
·         E-postadress

Hälsoundersökningar för aktiva i säkerhetstjänst
Om du är aktiv och dessutom innehar en säkerhetstjänst i vår trafik som t.ex. tågbefälhavare eller lokförare måste du genomgå regelbundna hälsodeklarationer och dessutom genomgå hälsokontroller. Här registrerar vi ditt personnummer och även vad som kallas känsliga personuppgifter om ditt hälsotillstånd. Denna information är endast tillgänglig för chefen resp stf chefen för trafikavdelningen och förvaras i pappersform inlåst i ett särskilt kassaskåp i vårt låsta arkiv.
 
Rättslig grund för att registrera dessa uppgifter är samtycke.

JTJ-Nytt och JTJ:s webbplats och JTJ på Facebook
Även i JTJ Nytt och på JTJ:s webbplats förekommer naturligtvis personuppgifter, hur hanterar vi dom? I den nya dataskyddslagen finns det en uttrycklig bestämmelse om att tryckfrihets- förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR. Det innebär att grundlagsskyddade medier kan hantera personuppgifter på samma sätt som tidigare.

Men JTJ Nytt och på JTJ:s webbplats är förstås inte grundlagsskyddade medier. Att vi kan hantera personuppgifter på samma sätt som om de vore grundlagsskyddade medier beror på att det i den nya dataskyddslagen finns ett undantag som gäller vid "behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande." Dit räknas tidskrifter, webbsidor med journalistiskt innehåll och bloggar.
Det betyder att JTJ Nytt, JTJ:s webbplats och JTJ:s Facebook är undantagna från reglerna i GDPR.

Läs mer här: https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-innebar-undantaget-for-journalistiska-andamal/
 
Back to content | Back to main menu