Finkelboda - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Finkelboda

Stationer o miljöer

Finkelboda hållplats (Fia - 38,3 km från Linghed, 2,7 km från Jädraås)
(Uppdat 11 juni 2014)
DONJ hade aldrig någon hållplats här och namnet Finkelboda torde syfta på korgen (inkl ram) till den resgodsfinka (DONJ F 84) som står där. Korgen ägdes ursprungligen av en privatperson och användes som redskapsbod men kom sedemera i JTJs ägo.

För resande till Pallanitedammens två bebyggda öar fungerar Finkelboda som praktiskt omstigningsplats från tåg till båt.
Foto: Håkan Nordenadler

Back to content