Fakta om JTJ - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Fakta om JTJ

Kort bakgrund
Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg, JTJ, är en ideell förening med ca 500 medlemmar som driver museijärnvägen i Jädraås, Ockelbo kommun i Gästrikland. Allt arbete utförs på medlemmarnas fritid - när andra seglar, spelar fotboll eller pysslar med frimärkssamlingen kör vi ångtåg och jobbar med underhåll och reparationer av fordon, byggnader och spår.

Föreningen bildades redan 1961 med namnet 891-järnvägarnas Museisällskap, 891-JMS. (891 syftar på spårvidden 891 mm, som var mycket vanlig i Sverige.) Föreningens första fordon var ångloket KORSÅN som vid den tiden befann sig i Dannemora i norduppland.
De första årens verksamhet var förlagd till Gävle och Dannemora. Vid kontakter med Kopparfors AB fick man veta att företaget skulle upphöra med timmeruppfordringen vid Östbyberg, en lastplats vid Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg, DONJ, strax öster om Ockelbo. Kopparfors AB var även ägare till DONJ.

Diskussioner startade om att använda stickspåret från DONJs huvudlinje till Östbyberg som museijärnväg, dvs köra trafik med äldre järnvägsfordon. Hösten 1967 kom man överens med Kopparfors AB och som ett första steg transporterades föreningens materiel under hösten från Dannemora till Jädraås, DONJs huvudstation. Samtidigt hade beskedet kommit om att DONJ, sammanlagt 86 km från Linghed i Dalarna till Norrsundet vid gästrikekusten, skulle läggas ned. Därmed öppnade sig andra, och bättre, möjligheter. Det korta Östbybergsspåret blev aldrig museijärnväg utan den skapades istället mellan Jädraås och Tallås, 4,5 km.

Sedan 1970 rullar museitågen sommartid på JTJ och år 2000 förlängdes trafiken från Tallås till Svartbäcken Nedre, ca 1,5 km. JTJ är numera 6 kilometer lång.
För att bättre spegla sin verksamhet ändrades år 1975 föreningens namn till Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg.

Vårt mål: levandegöra järnvägshistoria
Museisällskapet Jädraås - Tallås Järnväg är en ideell allmännyttig förening vars syfte är:
– att bevara och renovera fordon och föremål från de svenska smalspårsbanorna, främst
bruks- och bibanorna med 891 mm spårvidd;
– att bedriva annonserad och regelbunden historisk persontrafik på Jädraås – Tallås Järnväg;
– att bevara föreningens autentiska järnvägsmiljöer från f.d. Dala-Ockelbo-Norrsundets
Järnväg, DONJ;
– att bevara och tillgängliggöra historien om föreningens samlingar;
– att genom arbetet med järnvägen och föreningsverksamheten ge medlemmarna en
innehållsrik och utvecklande fritid

Med dessa syften i grunden har JTJ inriktat sina fordonssamlingar på DONJ men även Byvalla-Långshyttans Järnväg (BLJ) och, i viss mån, Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ). Vi har fått "ärva" den järnvägshistoriska miljön i Jädraås och kan därför levandegöra vår järnvägshistoria i sin rätta atmosfär.

JTJ idag
Jädraås är bas för vår verksamhet. Tillsammans med tågtrafiken utgör alla de gamla byggnaderna - stationshus, lokstallar, verkstäder m m – ett kulturarv som vi är stolta över!

Även om arbetet vid JTJ drivs på ideell väg är det i mycket organiserat som ett gammalt järnvägsföretag. Här finns till exempel avdelningar för trafik, lok och vagnar, verkstad, bana med mera. Verksamheten lyder under ett omfattande regelverk från bl a Transportstyrelsen.

Mer om arbetet vid JTJ finns under avsnittet Bli medlem i JTJ.

Karta: Håkan Nordenadler

Ett arbetslivsmuseum och del av ett industriminne
(Uppdaterat den 6 mars 2021)
Museijärnvägen i Jädraås är ett av Sveriges arbetslivsmuséer. Förutom själva tågen och järnvägsmiljön runt dom levandegör JTJ forna tiders sätt att resa och håller gamla arbetsmetoder vid liv.

2011 utsågs JTJ till Årets Arbetslivsmuseum. Läs om alla arbetslivsmuseer här.
2020 utsågs Jädraås by till Årets industriminne av Svenska Industriminnesföreningen. En viktig del i detta industriminne är förstås JTJ.

Litteratur om JTJ och DONJ
När JTJ fyllde 50 år 2011 gavs boken Här rullar ångtågen! ut. Den ger en intressant och faktafylld bild av JTJs verksamhet under ett halvt sekel.

Tidigare utgivna titlar är dock slutsålda men kan förstås finnas på bibliotek och antikvariat. Dessa är:

Lok och vagnar 1 -Jädraås-Tallås Järnväg, Bengt Sandhammar, 1971
Jädraås-Tallås Järnväg - en presentation, Stefan Olsson, 1986 (första utgåvan), 1995 (andra utgåvan)
Från inlandet till kusten - en historik om Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg 1876-1970, Rolf Sten, 1988, ISBN 91-7970-352-6
Under 100 år - Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg 1897-1997, Rolf Sten, 1997, ISBN 91-630-5949-5

Kontakta oss
Vill du kontakta JTJ finns uppgifter om e-post och telefonnummer samt föreningens styrelse och avdelningsansvariga här.

Back to content