Boggievagnar - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Boggievagnar

Lok och vagnar > Personvagnar

NHJ BCD nr 1
(Uppdaterat 22 april 2014)
Tillv Vagnfabriken Södertälje 1896

Vagnen ingick i NHJ (Norra Hälsinglands Järnväg) första vagnuppsättning och var utförd med lanternintak, andra och tredjeklassutrymmen samt en liten postkupé.
År 1937 såldes vagnen till DONJ och försågs med ett resgodsutrymme och lanterninen ersattes av ett välvt tak. Vagnen var i trafik till år 1959.

Vagnen är avställd och väntar på rekonstruktion till NHJ-utförande.

Foto: Håkan Nordenadler

___________________________________________________________________________________________________________________________

DONJ BCFo nr 2
(uppdaterat 5 april 2014)
Tillv Vagnfabriken Södertälje 1896

Vagnen ingick i Norra Hälsinglands Järnvägs (NHJ) första vagnuppsättning och var utförd med lanternintak. Invändigt fanns en stor andraklass-kupé, en mindre damkupé och två tredjeklass-avdelningar.

År 1937 såldes vagnen (tillsammans med systervagnen nr 1) till DONJ där den blev ombyggd med resgodsavdelning mitt i vagnen. Vagnen fick nytt välvt tak och elektrisk belysning.

Vagnen var i trafik till år 1959 och var sedan år 1971 en av JTJs mesta trafikvagnar. Vagnen ställdes av år 1996 då delar av korgen var i dåligt skick. Sommaren 2013 kunde DONJ BCFo nr 2 åter tas i drift efter en omfattande renovering.

Foto: Björn Kymrér

Fakta DONJ BCFo nr 2

Tillv Södertälje 1896

Sittpl 2 kl: 6 st, 3 kl: 24 st

Längd: 14,4 m

Handbroms

Vikt: 14,0 ton

Toalett

Till JTJ år 1971, gåva DONJ


___________________________________________________________________________________________________________________________

BLJ BCo nr 4
(Uppdaterat 3 sept 2018)

Tillv ASJ Linköping 1917

Nr 4 är en kombinerad andra- och tredjeklassvagn med stoppade bänkar ordnade i små kupéer i ena ändan och träbänkar i två större avdelningar i den andra.

Vagnen är utrustad med fungerande acetylengasbelysning.

Efter BLJs (Byvalla-Långshyttans Järnväg) nedläggning år 1964 stod nr 4 uppställd som museivagn i Långshyttan fram till år 1974 då JTJ köpte den. Sedan dess har bl a det resgodsrum som BLJ skapade återställts till resandeutrymme.

Vagnen är i drift.

Fakta BLJ BCo nr 4

Tillv: ASJ Linköping 1917

Sittpl 2 kl: 14 st, 3 kl: 45 st

Längd: 17,8 m

Handbroms

Vikt: 18,5 ton

Till JTJ år 1974, köpt Klosterverken

Tjänstekupé och toalett


___________________________________________________________________________________________________________________________

SRJ Co nr 66
(Uppdaterat den 27 april 2020)
Tillv Södertälje Verkstäder 1911

År 1911 levererades två vagnar till SRJ (Stockholm-Roslagens Järnvägar) med teakklädsel och öppna plattformar. Liksom flertalet av SRJs vagnar moderniserades dessa på 1940-talet med utvändig plåtklädsel och inbyggda plattformar.

När SRJ införlivades med SJ år 1959 följde vagnen med och numrerades i SJs serie för smalspårsvagnar. Under SJ-tiden skedde inte några ändringar av vikt mer än att vagnen målades grön istället för SJs standardröda färg. Vagnen överfördes sedemera till landstingsägda Roslagsbanan varifrån JTJ köpte den år 1993.

Vagnen är deponerad hos Föreningen Gotlandståget/Gotlands-Hesselby Järnväg och transporterades dit den 26 april 2020.

Foto: Håkan Nordenadler

Fakta SRJ Co nr 66

Tillv Södertälje 1911

Sittpl 3 kl: 63 st

Längd: 15,7 m

Handbroms

Vikt: 19,2 ton

Till JTJ år 1993, köpt SL Roslagsbanan


JTJ So nr 74
(uppdat den 5 sept 2018)

Tillv Bautzen 1920

Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) köpte i samband med första världskriget tio personvagnar från Tyskland. Dessa hade plåtklädd trästomme och öppna plattformar.

Nr 74 tillhör de vagnar som redan på 1940-talet moderniserades och fick inbyggda plattformar.

JTJ köpte vagnen från SL Roslagsbanan år 1992 och ombyggdes invändigt för JTJs beställningstrafik. De flesta fasta sätena har ersätts med en serveringsinredning med bar - förvillande lik en ånglokstender. Dessutom finns ett pentry.

Då nr 74 i sitt nuvarande utförande inte har någon historisk förebild vid Roslagsbanan har den fått JTJ egen bansignatur och specialvagnslittera So.

Vagnen är i drift.

Foto: Håkan Nordenadler

Fakta JTJ So nr 74

Tillv Bautzen 1920

Sittpl 3 kl: 4 st (fasta platser)

Längd: 16,8 m

Handbromsad

Vikt: 20,0 ton

Till JTJ år 1992, köpt
SL Roslagsbanan

Pentry och barinredning


SRJ Co nr 79
(uppdaterat den 22 juli 2019)

Tillv Bautzen 1920

Denna ursprungliga SRJ-vagn hör till de fåtal på Roslagsbanan som aldrig byggdes om helt utan rullade ännu år 1989 i förortstrafik med öppna plattformar.

Sätena i nr 79 är dock desto nyare, de kommer från SRJs 50-talsmotorvagnar, vilka skrotades redan år 1968. Till skillnad från övriga Roslagsbanevagnar lät SJ utrusta just denna vagn med en mer sofistikerad boggietyp.

Nr 79 köptes från SL Roslagsbanan är 1990.

Vagnen genomgick upprustning år 2018/2019, bl a med in- och utvändig målning och renovering av fönster.

Foto: Kjell Ollashed

Fakta SRJ Co nr 79

Tillv Bautzen 1920

Sittpl 3 kl: 72 st

Längd: 16,8 m

Handbroms

Vikt: 20,0 ton

Till JTJ år 1990, köpt
SL Roslagsbanan


SRJ Co nr 90
(uppdat 20 juni 2014)

Tillv Bautzen år 1937

Denna SRJ-vagn tillhör den första serien helsvetsade stålvagnar för smalspår. Trots den moderna tillverknignsmetoden var vagnen ursprungligen utförd på traditionellt sätt med bl a öppna plattformar.

Plattformarna kom dock senare att byggas in och vagnen försågs med ellyse och elvärme.

På JTJ har den fasta inredningen plockats bort och ersatts av lösa bord och stolar och nr 90 används numera som serveringsvagn i beställningstrafik.

Nr 90 köptes från SL Roslagsbanan år 1993.

Vagnen är i drift.

Foto: Håkan Nordenadler

Fakta SRJ Co nr 90

Tillv Bautzen 1937

Sittpl: saknar fast inredning

Längd: 16,8 m

Handbroms

Vikt: 18,0 ton

Till JTJ år 1993, köpt
SL Roslagsbanan


SRJ Co nr 119
(uppdat 13 sept 2014)
Tillv ASJ Linköping 1949

Denna vagn tillhör den sista typen av vagnar som levererades till Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) - och därmed även till de svenska smalspåriga privatbanorna. Dessa helsvetsade och rammsäkra vagnar hade goda innerutrymmen och stoppade stålrörssoffor. Vagnarna var avsedda för den mer långväga trafiken på Roslagsbanan.

Nr 119 köptes från SL Roslagsbanan år 1993.

Vagnen är i drift.

Foto: Håkan Nordenadler

Fakta SRJ Co nr 119

Tillv ASJ Linköping 1949

Sittpl 3 kl: 70 st

Längd: 18,1 m

Handbroms

Vikt: 19,0 ton

Till JTJ år 1993, köpt
SL Roslagsbanan


NKlJ Co nr 1004
(uppdat 3 sept 2018)

Tillv Hässleholms Mekniska Verkstad 1904

Karlstad-Munkfors Järnväg (KMJ) fick år 1903-1904 flera boggiepersonvagnar levererade, alla med lanterin och utvändig plåtklädsel. Sedan KMJ uppgått i Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ) moderniserades vagnarna kring år 1930 med höga, välvda tak. Träbänkarna tygkläddes, elektrisk belysning installerades och utvändigt fick de ädelträpanel.

Nr 1004 användes fram till nedläggningen av persontrafiken år 1964, varefter den ställdes av som museivagn. Den blev dock i allt större behov av upprustning och skänktes till JTJ år 1979.

Vagnen är i drift.

Foto: Håkan Nordenadler

Fakta NKlJ Co nr 1004

Tillv Hässleholm 1904

Sittpl 3 kl: 47 st

Längd: 16,2 m

Handbroms

Vikt: 14,8 ton

Toalett

Till JTJ år 1971, gåva NKlJ


Back to content