BLJ - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

BLJ

Lok och vagnar > Godsvagnar

Förteckning över JTJ godsvagnar från BLJ (Byvalla-Långshyttans Järnväg) i Södra Dalarna
(Uppdaterat den 21 mars 2021)
Vagnar markerade med fet stil är i drift (med reservation för ändringar)

Litt och nummer

Tillverkare

Tillv.år

Längd i
meter

Vikt
i ton

Broms

Till JTJ år

Anm

G 21

Kloster

1896

4,3

4,3

Obromsad

Gåva priv.pers 1983

fd ångfinka

G 25

Falun

1904

8,5

4,9

Obromsad

Gåva Klosterverk 1977

M 104

Kloster

1898

6,4

3,0

Obromsad

Gåva Klosterverken1981

I 115

Kloster

1894

6,4

3,5

Handbroms

Gåva Klosterverken1977

N 168

Kockums

1893

6,4

2,7

Obromsad

Gåva Klosterverk 1977

Fd Falkenbergs Jvg nr 23

N 176

Landskrona

1896

6,4

2,7

Obromsad

Köpt Klosterverken1981

Fd Kalmar-Berga Jvg nr 1358

N 183

Landskrona

1896

6,4

2,9

Obromsad

Köpt Klosterverken1980

Fd Kalmar-Berga Jvg nr 1386

NN 204

Kloster

1901

8,2

3,8

Obromsad

Köpt Klosterverken1980

NN 207

Kloster

1901

8,2

3,8

Obromsad

Köpt Klosterverken1980

Kloster
1901
8,2
3,6
Obromsad
Köpt Klosterverk 1980
Omb till vedvagn 2020

NN 211

Kloster

1904

8,2

3,8

Obromsad

Köpt Klosterverken1980

Kloster
1904
8,2
3,8
Obromsad
Köpt Klosterverken 1980
Omb till vedvagn 2021

NN 215

Kloster

1904

8,2

3,7

Obromsad

Köpt Klosterverken1980

NN 219

Kloster

1904

8,2

3,9

Handbroms

Köpt Klosterverken1980

NN 227

Falun

1912

10,3

4,3

Handbroms

Köpt Klosterverk 1980

NN 230

Falun

1912

10,3

4,4

Handbroms

Köpt Klosterverk 1980

NN 245

Falun

1919

8,4

4,3

Obromsad

Gåva Klosterverken1977

Qo 300

Friedenshütte

1917

9,2

7,6

Handbroms

Gåva Klosterverk 1982

Qo 301

Friedenshütte

1917

9,2

8,8

Handbroms

Köpt Klosterverken 1972


Qo 310

Ljunggrens

1907

6,3

5,4

Gåva Klosterverken 1982

Fd VGJ 1364,
SJ 503471

Back to content