Bidrag till fasadrenovering - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Bidrag till fasadrenovering

Hänt på JTJ
Bidrag till fasadrenovering Gjuteristallet
(Publ den 15 maj 2020)
Stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres Donationsfond (Gästriklandsfonden) har beviljat JTJ ett bidrag på 140 000 kr för putslagning av gavlarna på Gjuteristallet i Jädraås. Som framgår av bilden är behovet stort. Bidraget täcker nästan hela kostnaden för arbetet, som ska utföras av utomstående företag.

Det som vi nu kallar Gjuteristallet uppfördes 1903 som gjuteri. Verksamheten blev dock kortvarig, redan år 1912 hade den upphört och byggnaden blev istället driftlokstall. JTJ använder stallet bland annat för uppställning av renoveringsobjekt och spåranslutningen är för närvarande bruten.

JTJ riktar ett stort tack till Gästriklandsfonden för det generösa bidraget.

Foto: Kjell Ollashed
Back to content