Banarbetsveckan juli 2018 - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Banarbetsveckan juli 2018

Texter och bilder
En rapport i text och bilder om banarbetsveckan 9-13 juli 2018, fångad av Kjell Ollasheds kamera och penna.
(Publ den 13 juni 2018)
Måndag 9 juli
Vecka 28 (och 38) är banarbetsvecka på JTJ. Slipersbyte på spår 2 i Pallanite stod på programmet idag, måndag.Slipersbytaren har lite framförhållning innan arbetståget med ivriga aktiva anländer från Jädraås.

Ibland sitter sliprar så fast att slipersbytaren trycker sig själv av spåret, men den bär på egna hjälpmedel för såna situationer.

De hårda boksliprarna förborras innan den moderna tryckluftsdrivna rälspikhammaren driver i rälspiken.

Vila bland rallarrosorna är en förmån som JTJs rallare kan njuta av.

De två arbetslagen från Jädraås som arbetar med rivning av den raserade hangaren och omtubning av KORSÅN anlände till lunchen som avnjuts i det fria.

Cirka 75 sliprar är bytta, men banan behöver riktas lite. På onsdag tas stoppmaskinen upp till Pallanite och spårarbetet där kan avslutas.
Tisdag 10 juli
Idag fortsatt arbetet med slipersbyte vid Svarbäcken Nedre. Slipersbytaren fanns redan på plats och de sliprar på spår 1 åtkomliga för den var av morgonpigg banchef redan bytta. Däremot, mellan plattformarna finns inte det utrymmet för slipersbytaren, utan där måste manuell grävning till.

Arbetståget anländer från Jädraås och församlade aktiva utrustades med var sin spade för uppgiften.

Det var intensiv aktivitet direkt på förmiddagen, men med den rådande högsommarvärmen blev det täta pauser för intag av vätska.

Grävandet och det manuella slipersbytet blev ändå utfört, även om de med tidigare erfarenhet från manuellt slipersbyte drog det tyngsta lasset.
Onsdag 11 juli
Onsdagen i arbetsveckan är normalt förmiddag med banarbete och eftermiddagen ägnas åt någon form av studiebesök/utflykt, så var även fallet idag.

Idag var det dags att "spänna för" stoppmaskinen för arbetståget för transport till ett vindstilla Svartbäcken Nedre. Från igår återstod några sliprar att spika. Högsommarvärmen håller i sig och kanske tillbeds högre makter om lindring av värmen men det är skönt att hitta möbler som kan flyttas in i skugga för fikapausen.

Så fick stoppmaskinen sättas i drift och städpatrullen följer dammande efter. Det fanns en vilja att även stoppa spår 1 före återfärden till Jädraås och det sattes in en extra spurt med en imponerande snabb returtransport av maskinen och därpå följande parkörning på spår 1.

Parallellt med banarbetet pågår i Jädraås rivningen av den av snön svårt skadade vagnhallen ("hangaren") och en stor del av plåttaket är nu demonterat.
Torsdag 12 juli
Det fanns lite städning kvar att göra vid Svartbäcken Nedre och banchefen gav en timme för uppdraget innan tåget skulle gå tillbaka till Pallanite för att slutföra återstående arbete där. Det satte fart på aktiviteterna och riktning av både spår 2 och spår 1 hanns med före avgång mot Pallanite.

Vid Pallanite väntade inte bara stoppmaskinen utan kanske ännu mer det medhavda fikat på arbetståget. Då spåren vid Pallanite anlades var det inte med risslat material från grusgropen och banvallens steninnehåll uppfattades inte direkt som lättarbetat.

Återtåg till hemmaplan i Jädraås och fortsatt arbete på verkstadsplanen med anläggning av ny övergång framför målarverkstaden, och i vanlig ordning kom lastmaskinen till bruk för att riva bort den gamla. De flesta av de gamla sliprarna under övergången kunde också bytas maskinellt.

Samtidigt fortsatte rivningen av den raserade vagnhallen ("hangaren") och den sista vagnen kunde utan missöden köras ut i det fria.
Fredag 13 juli
Så har vi då kommit fram till sista dagen på sommarens banarbetsvecka. De bytta sliprarna framför målarverkstaden skulle stoppas idag och portarna öppnades för att tillåta stoppmaskinen åtkomst till de närmast verkstaden liggande.

Till övergångarna över spåren kom eget virket till användning; ytterändarna spikas inte i sliprarna med småspik !! Våra yngre förmågor är fulla av arbetslust och hjälper gärna till med de klenare spikdimensionerna.

Rivningen av hangaren fortsatte och som planerat skulle stommen dras ned efter lunch. Lastmaskinen kom åter till användning och kopplades till stommens sista båge. När de sista reglarna mot de två bågarna som skulle lämnas kvar hade kapats av, behövdes inte mycket drag för att få resterande stomme på fall.

Lite ledsamt att se alla arbetsinsatser och pengar så gå till spillo var det förstås. Glädjas kunde vi dock åt så fint det blev framför målarverkstadens portar.
Back to content | Back to main menu