Bana o byggnader - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Bana o byggnader

Pågående projekt
Jädraås stationshus rustas upp
(Uppdaterat den 17 oktober 2017)
Jädraås stationshus är i behov av upprustning. Efter besiktning stod det klart att vi måste renovera skorstenarna, måla fasaden och åtgärda en del fuktskador i en toalett i personallokalerna. Arbetena kostnadsberäknades till 860 000 kr. Efter ansökan har Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Region Gävleborg och Jordbruksverket beviljat JTJ bidrag på hela 90% av dessa kostnader, vilket gör att dom nödvändiga insatserna för att hålla huset i fortsatt god form har inletts.

Renoveringen av skorstenarna och personaltoaletten genomfördes under senhösten 2016 medan skarpning av fasaden inför ommålningen startade i april 2017. Vid ommålningen används linoljefärg.

Fuktskadorna åtgärdades av JTJ som en del av det arbete som inte täcks av bidraget.

Foto: Christer Lundquist

Ny vagnhall
(Uppdat den 8 okt 2016)
Bakom verkstadsgården i Jädraås är en enklare vagnhall i välvd plåt med två spår under uppförande. 


Alla takbågar är nu resta och resterande takplåtar, liksom gavelpartierna, ska komma på plats

Foto: Björn Kymrér

Servicebyggnad Jädraås station
(Uppdaterat den 17 okt 2017)
Vid stationshusets östra gavel är en mindre byggnad avsedd för handikappanpassade toaletter och förråd under uppförande. I grunden är det en byggbod som med hjälp av ny panel och nytt tak "förklätts" till ett magasin av äldre modell. På platsen har tidigare stått en mjölkbod.


Foto: Rikard Johanson

Back to content | Back to main menu