Bana o byggnader - Jädraås-Tallås Järnväg

Till innehåll

Huvudmeny:

Bana o byggnader

Pågående projekt
Jädraås stationshus rustas upp
(Uppdaterat den 27 febr 2017)
Jädraås stationshus är i behov av upprustning. Efter besiktning stod det klart att vi måste renovera skorstenarna, måla fasaden och åtgärda en del fuktskador i en toalett i personallokalerna. Arbetena kostnadsberäknades till 860 000 kr. Efter ansökan har Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Region Gävleborg och Jordbruksverket beviljat JTJ bidrag på hela 90% av dessa kostnader, vilket gör att dom nödvändiga insatserna för att hålla huset i fortsatt god form har inletts.

Renoveringen av skorstenarna och personaltoaletten genomfördes under senhösten 2016 medan ommålningen av fasaden får anstå till våren 2017. Vi ommålningen kommer linoljefärg att användas. 

Fuktskadorna åtgärdas av JTJ som en del av det arbete som inte täcks av bidraget.

Foto: Kjell Ollashed
Upprustning av café Mallet i Tallås - etapp 2
(Uppdaterat den 9 okt 2016)
Ett besök på Café Mallet i Tallås är ett uppskattat och välutnyttjat inslag i tågresan på JTJ. För att bättre kunna ta emot cafégästerna och åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö för personalen, pågår en upprustning av lokaler och uppgradering av köksutrustningen. I detta ingår även att säkra hygienisk standard som uppfyller dagens krav.

Arbetet utförs i två etapper. I etapp 2, som startade när trafiksäsongen 2016 avslutats, byggs det gamla köksutrymmet om till en serveringsdel med utökat försäljningsutrymme. I etapp 1, som avslutades inför trafikstarten 2016, byggdes ett helt nytt kök och ny vatten- och elförsörjning installerades.

Då vi värnar om den gamla järnvägsmiljön kommer byggnadens exteriör inte att påverkas och den nuvarande enkla, rustika, interiören som besökaren kommer i kontakt med i själva serveringsdelen, bibehålls.

Foto: Björn Kymrér

Ny vagnhall
(Uppdat den 8 okt 2016)
Bakom verkstadsgården i Jädraås är en enklare vagnhall i välvd plåt med två spår under uppförande. 


Alla takbågar är nu resta och resterande takplåtar, liksom gavelpartierna, ska komma på plats

Foto: Björn Kymrér

Servicebyggnad Jädraås station
(uppdaterat 22 maj 2016)
Vid stationshusets östra gavel är en mindre byggnad avsedd för handikappanpassade toaletter och förråd under uppförande. I grunden är det en byggbod som med hjälp av ny panel och nytt tak "förklätts" till ett magasin av äldre modell. På platsen har tidigare stått en mjölkbod.


Foto: Rikard Johanson

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny