Bana o byggnader - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Bana o byggnader

Pågående projekt
Ny vagnhall
(Uppdaterat den 13 okt 2020)
För att ersätta den nästan färdiga vagnhallen (”Hangaren”) som säckade ihop på grund av stora snömassor 2018 har en arkitekt jobbat fram ett förslag till ritning för en ersättningshall på samma plats. Bygglovsprocessen startade hösten 2020.
 
Den nya hallen planeras bli i samma stil som Stora vagnhallen, d v s i trä och med traditionellt tak. Längden beräknas till drygt 50 meter, vilket är nästan 20 meter längre än "Hangaren". Med två spår ger det alltså cirka 100 meter att ställa upp vagnar på.

Våren 2020 fick JTJ ett bidrag på 250 000 kr från Riksantikvarieämbetet för detta projekt.

Vad som händer i projektet rapporteras här.
Back to content