Bana o byggnader - Jädraås-Tallås Järnväg

Till innehåll

Huvudmeny:

Bana o byggnader

Pågående projekt
Jädraås stationshus rustas upp
(Uppdaterat den 23 april 2017)
Jädraås stationshus är i behov av upprustning. Efter besiktning stod det klart att vi måste renovera skorstenarna, måla fasaden och åtgärda en del fuktskador i en toalett i personallokalerna. Arbetena kostnadsberäknades till 860 000 kr. Efter ansökan har Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Region Gävleborg och Jordbruksverket beviljat JTJ bidrag på hela 90% av dessa kostnader, vilket gör att dom nödvändiga insatserna för att hålla huset i fortsatt god form har inletts.

Renoveringen av skorstenarna och personaltoaletten genomfördes under senhösten 2016 medan skarpning av fasaden inför ommålningen startade i april 2017. Vi ommålningen kommer linoljefärg att användas. 

Fuktskadorna åtgärdas av JTJ som en del av det arbete som inte täcks av bidraget.

Foto: Christer Lundquist
Upprustning av café Mallet i Tallås - etapp 2
(Uppdaterat den 27 maj 2017)
Ett besök på Café Mallet i Tallås är ett uppskattat och välutnyttjat inslag i tågresan på JTJ. För att bättre kunna ta emot cafégästerna och åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö för personalen, pågår en upprustning av lokaler och uppgradering av köksutrustningen. I detta ingår även att säkra hygienisk standard som uppfyller dagens krav.

Arbetet utförs i två etapper. I etapp 2, som avslutas till trafiksäsongens start 2017, har det gamla köksutrymmet byggts om till en serveringsdel med utökat försäljningsutrymme. I etapp 1, som blev klar till trafikstarten 2016, byggdes ett helt nytt kök och ny vatten- och elförsörjning installerades.

Då vi värnar om den gamla järnvägsmiljön kommer byggnadens exteriör inte att påverkas och den nuvarande enkla, rustika, interiören som besökaren kommer i kontakt med i själva serveringsdelen, bibehålls.

Foto: Håkan Nordenadler

Ny vagnhall
(Uppdat den 8 okt 2016)
Bakom verkstadsgården i Jädraås är en enklare vagnhall i välvd plåt med två spår under uppförande. 


Alla takbågar är nu resta och resterande takplåtar, liksom gavelpartierna, ska komma på plats

Foto: Björn Kymrér

Servicebyggnad Jädraås station
(uppdaterat 20 april 2017)
Vid stationshusets östra gavel är en mindre byggnad avsedd för handikappanpassade toaletter och förråd under uppförande. Toaletterna beräknas tas i bruk sommaren 2017. I grunden är det en byggbod som med hjälp av ny panel och nytt tak "förklätts" till ett magasin av äldre modell. På platsen har tidigare stått en mjölkbod.


Foto: Rikard Johanson

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny