Bana o byggnader - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Bana o byggnader

Pågående projekt
Ny vagnhall
(Publ den 1 dec 2018)
För att ersätta den nästan färdiga vagnhallen (”Hangaren”) som säckade ihop av all snö i vintras har en arkitekt jobbat fram ett förslag till ritning för en ersättningshall på samma plats. Avsikten är att vi så snart om möjligt kan gå in med en ansökan om bygglov som en start på det nya vagnhallsprojektet.
 
Den nya hallen planeras bli i samma stil som Stora vagnhallen, d v s i trä och med traditionellt tak. Längden beräknas till drygt 50 meter, vilket är nästan 20 meter längre än "Hangaren". Med två spår ger det alltså cirka 100 meter att ställa upp vagnar på.

Servicebyggnad Jädraås station
(Uppdaterat den 23 sept 2018)
Vid stationshusets östra gavel är en mindre byggnad avsedd för handikappanpassade toaletter och förråd under uppförande. I grunden är det en byggbod som med hjälp av ny panel och nytt "förkläs" till ett magasin av äldre modell. På platsen har tidigare stått en mjölkbod.

Foto: Anders Tholsson

Back to content