Åbo - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Åbo

Stationer o miljöer

Åbo hållplats  (Åbo - 40,0 km från Linghed, 0,9 km från Jädraås)
Någon hållplats i Åbo fanns aldrig på DONJ-tiden men under perioden 1892-1903 fanns här ett sidospår för utlastning av kol från några kolmilor invid järnvägen.

Namnet Åbo syftar på "boställe vid ån", dvs Jädraån som flyter i närheten.
Foto: Lennart Nordh

Back to content