Jädraås stationshus - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Main menu:

Jädraås stationshus

Texter och bilder
Projektet Jädraås stationshus
(Uppdaterat den 16 febr 2018)
Det omfattande projektet med ommålningen av Jädraås stationshus och upprustningen av skorstenarna avslutades i oktober 2017 och slutredovisas nu. Målningsarbetena har utförts med linoljefärg vilket var ett krav för att få en del av bidraget från Länsstyrelsens Kulturmiljö för just detta arbete. Det huvudsakliga bidraget av projektets kostnad på  860 000 kr har vi erhållit i form av EU-bidrag från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram med 65%.  Länsstyrelsen Gävleborg Kulturmiljö har bidragit med 25% och 10% har vi själva bekostat. Vi har nu ett mycket prydligt och representativt stationshus att visa upp för våra besökare och som förhoppningsvis avsevärt förhöjer upplevelsen av miljön kring Jädraås stationsområde.

Vi har haft ett mycket gott och engagerat samarbete med våra bidragsgivare så att vi nu i slutändan kunnat färdigställa detta ett av våra största projekt i vår verksamhet. Utan dessa bidrag hade vi själva med ideellt arbete aldrig kunnat genomföra detta.

Länsmuseets rapport över projektet finns här.

Foto: Ulrika Olsson, Länsmuseet Gävleborg
Back to content | Back to main menu